Rozcestník

Odpady – Rekultivace skládky

Aktualizováno dne 30. 1. 2020

Informace o skládce: https://projekty.slapanice.cz/odpady/skladka-sateso/

Rekultivace řízené skládky S-OO (skládka - ostatní odpad) a S-NO (skládka - nebezpečný odpad) Šlapanice je novou stavbou, která má za cíl navrácení území do krajiny. Staveniště se nachází v oploceném prostoru stávající řízené skládky, která byla vybudována v prostoru vytěženého zemníku cihelny Šlapanice u ulice Zemědělská, na severovýchodním okraji katastrálního území, mimo souvislou zástavbu obce. Nejbližší obytná zástavba se nachází jižním a jihovýchodním směrem ve vzdálenosti cca 350 m. Skládka Šlapanice byla využívána v letech 1992-2018 na ukládání odpadů kategorie S-OO a S-NO, v současné době je kapacita skládky již vyčerpána a od srpna 2018 je ukládání odpadů na skládce ukončeno.

Stavba bude provedena jako trvalá, po dokončení technické části bude celá plocha rekultivace ozeleněna.  

Rekultivace skládky bude probíhat na ploše vymezené konečnými svahy na obvodu paty skládky, o celkové výměře 29 330 m2.

Harmonogram prací

2018 – dokončena „vyrovnávací vrstva“ na povrchu odpadů pro vyrovnání dílčích nerovností, vrstva je tvořena vhodným odpadem kategorie „ostatní“ (provedlo SATESO, s.r.o.)
2018 – 2020 – realizace vrstvy „minerálního těsnění“ o tloušťce 0,8 m, předpokládané finální dokončení jaro 2020 (provádí SATESO, s.r.o.)
2019 – přepracována projektová dokumentace rekultivace pro potřeby vypsání veřejné zakázky na provedení dalších vrstev rekultivace:

 • Bentonitová rohož (těsnící vrstva zamezující průsaku vody do skládky)
 • Geodrén
 • Ochranná vyztužující geotextilie
 • Podorniční zemina o minimální tloušťce 700 mm (1. část)
 • Podorniční zemina (pouze místně u dřevin) o minimální tloušťce 350 mm (2. část)
 • Humózní zemina (ornice nebo biologicky oživitelná zemina) o minimální tloušťce 300 mm

2020 – příprava a realizace výběrového řízení na zhotovitele vrstev dle projektové dokumentace
2020 – 2021 – realizace jednotlivých vrstev, zahájení dle termínu ukončení výběrového řízení

Kontaktní osoby:

Mgr. Michal Klaška

místostarosta a jednatel SATESO, s.r.o.
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 312
e-mail: m.klaska@slapanice.cz 

Ing. Jakub Mikšovský

tiskový mluvčí
telefon: 724 783 070
e-mail: miksovsky@slapanice.cz

Cena

Odhadované finanční náklady stavby jsou cca 30 mil. Kč včetně DPH.

Dokumenty

ZPĚT NA Odpady

STAV PROJEKTU

Zahájení
Provoz
Uzavření
Rekultivace
Monitoring
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top