Rozcestník

Ostatní – Územní studie pro lokality Ponětovská a Brněnská

Pořízení územních studií pro lokality Ponětovská a Brněnská

Aktualizováno dne 06. 5. 2024

Nový územní plán města Šlapanice ukládá povinnost vyhotovit pro rozvojové plochy územní studie, které budou zpracovány jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Cílem pořízení územní studie je uceleně zpřesnit parametry a kritéria vyplývající z ÚP Šlapanice tak, aby tyto vedly k utváření kvalitní architektury, urbanismu a prostorového uspořádání v této lokalitě města.
Nyní se budou pořizovat dvě studie a to na lokalitu Ponětovská a Brněnská.

Lokalita Ponětovská BR 111b

Převážně návrhové pro bydlení v rodinných domech s označením písmeny BR 111b
- Návrhové plochy zeleně městské označené písmenem Z lokalita 967
- Ploše stabilizované pro sport a pohybové aktivity označené písmeny CS.
Lokalita BR 111b dle platného ÚP bude doplněna o plochy veřejného prostranství.

Lokalita Brněnská nad Penny BR.114 a S.203

- Bydlení v rodinných domech označených písmeny BR lokalita 114
- Smíšené obytné označených písmenem S lokalita 203

následně byl rozsah prací rozšířen o lokalitu Brněnská S.202

- Smíšené obytné označených písmenem S lokalita 203

Termín

5/2023 - výběr zhotovitele studií

přípravné práce

4/2024 - rozšíření rozsahu

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Ostatní

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Výběr zhotovitele
Realizace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top