Rozcestník

Užitečné odkazy

Městský web

Na stránkách www.slapanice.cz naleznete webové stránky města Šlapanice, které obsahují informace o městě, úřadu a jednotlivých odborech, samosprávě, kontaktech na zaměstnance a řadu jiných informací. Také jednotlivé aktuální informace formou Aktualit: www.slapanice.cz/aktuality

Úřední deska

Na stránce https://portal.slapanice.cz/wab/eud/Eud.action naleznete elektronickou verzi úřední desky MěÚ Šlapanice.

Veřejné zakázky

Na stránkách https://zakazky.slapanice.cz/ naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Šlapanice.

Prosím, pro přístup na tyto stránky použijte prohlížeč Internet Explorer nebo Microsoft Edge.

V případě využití jiného prohlížeče nebo potíží, prosím, nainstalujte certifikát autorit: http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html.

Registr smluv

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.). K tomuto datu došlo ke spuštění Informačního systému registru smluv, označovaného též zkratkou ISRS, jehož veřejná část je dostupná na adrese: https://smlouvy.gov.cz/.

Registr smluv - Podrobné vyhledávání

Registr smluv - Podrobné vyhledávání - Jméno publikujícího: Město Šlapanice - na tomto odkaze je již v rozšířeném vyhledávaní portálu vyplněno jméno publikujícího (Město Šlapanice) a je možno projít smlouvy města.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík obsahuje údaje o právnických osobách, příp. také o podnikajících fyzických osobách, jako je jejich název či jméno, sídlo, právní forma, předmět činnosti, statutární orgán apod.

Veřejný rejstřík

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad České republiky. Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje související s provozováním živností. 

Živnostenský rejstřík

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top