Rozcestník

Ochrana osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů

V souladu s ustanovením článku 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpřístupňuje město Šlapanice informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Městského úřadu Šlapanice. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

Kontaktní údaje města jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 00282651 
Datová schránka: 2xfbbgj
E-podatelna: posta@slapanice.cz 
Telefon ústředna: 533 304 315

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jarmila Staňková
město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70, Brno
E-mail: stankova.jarmila@slapanice.cz
Telefon: 533 304 221

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů a další související obecné informace naleznete například na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů:

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938 

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679  

Další informace k ochraně osobních údajů na webu města Šlapanice:
https://www.slapanice.cz/ochrana-osobnich-udaju 

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top