Ostatní

Ing.Stanislav Merta 11. 10. 2020

Dobrý den, není uvažováno, město předpokládá v budoucích letech zachování stávajícího stavu.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 10. 2020

Šlapaničáci 11. 10. 2019

Dobrý den, Šlapanice v dohledné době stavební parcely pro prodej přímo obyvatelům vytvářet nebudou. S rozsáhlejším rozšiřováním Šlapanic nesouhlasí sami obyvatelé, kteří si v dotazníkovém šetření významnou většinou 90% hlasů vybrali umírněnou variantu rozvoje bydlení do 10 000 obyvatel. Rozvojové plochy pro bydlení jsou převážně v soukromém vlastnictví a je tak možné oslovit soukromé vlastníky pozemků. Děkujeme za dotaz.

Michaela Trněná, starostka 14. 10. 2019

Občan 24. 07. 2018

Poruchy veřejného osvětlení můžete ohlásit přímo na tel. číslo se záznamníkem: 533 386 149 nebo na e-mail: poruchy.vo@sateso.cz. Děkujeme.

Ivana Hrušková 24. 07. 2018