Rozcestník

Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Komenského

Aktualizováno dne 31. 8. 2021

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce místní komunikace ulice Komenského, včetně efektivního návrhu vytvoření parkovacích stání, rekonstrukce chodníků i umístění prvků zeleně i dopravního značení, dále návrh nové dešťové kanalizace a úpravy sítě veřejného osvětlení. Komunikace jsou určeny pro automobilovou a pěší dopravu. Technické řešení rekonstrukce komunikace, chodníků, parkovacích stání pro umožnění kvalitnějšího využití celého prostoru pro majitele přilehlých rodinných domů. Je nutno řešit komplexně dopravu v pohybu i v klidu (parkování), které bude umožněno pouze na vyhrazených, stavebně upravených místech. V rámci rekonstrukce ulice Komenského budou rekonstruovány opěrné zídky.

Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost  AQUA PROCON s.r.o. se sídlem v Brně. V současné době probíhají projekční práce na dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení a také jednání s vlastníky nemovitostí dotčených rekonstrukcí opěrných zídek.

 

Termín

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací na ulici Komenského je plánován nejdříve na jaro roku 2023.

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Válková

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
číslo kanceláře: 116
telefon: 533 304 330
e-mail: valkova@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Projektová dokumentace
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top