Rozcestník

Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Komenského

Aktualizováno dne 24. 1. 2024

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce místní komunikace ulice Komenského, včetně efektivního návrhu vytvoření parkovacích stání, rekonstrukce chodníků i umístění prvků zeleně i dopravního značení, dále návrh nové dešťové kanalizace a úpravy sítě veřejného osvětlení. Komunikace jsou určeny pro automobilovou a pěší dopravu. Technické řešení rekonstrukce komunikace, chodníků, parkovacích stání pro umožnění kvalitnějšího využití celého prostoru pro majitele přilehlých rodinných domů. Je nutno řešit komplexně dopravu v pohybu i v klidu (parkování), které bude umožněno pouze na vyhrazených, stavebně upravených místech. V rámci rekonstrukce ulice Komenského budou rekonstruovány opěrné zídky.

Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost  AQUA PROCON s.r.o. se sídlem v Brně. 

Město Šlapanice má pravomocné stavební povolení na rekonstrukci ulice Komenského, ve kterém jsou povoleny stavební objekty: rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch, deštová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, přeložky sdělovacích kabelů. 

 

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top