Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Komenského

Aktualizováno dne 11. 7. 2019

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce místní komunikace ulice Komenského, včetně efektivního návrhu vytvoření parkovacích stání, rekonstrukce chodníků i umístění prvků zeleně i dopravního značení, dále návrh nové dešťové kanalizace a úpravy sítě veřejného osvětlení. Komunikace jsou určeny pro automobilovou a pěší dopravu. Technické řešení rekonstrukce komunikace, chodníků, parkovacích stání pro umožnění kvalitnějšího využití celého prostoru pro majitele přilehlých rodinných domů. Je nutno řešit komplexně dopravu v pohybu i v klidu (parkování), které bude umožněno pouze na vyhrazených, stavebně upravených místech. V rámci rekonstrukce ulice Komenského budou rekonstruovány opěrné zídky.

Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost  AQUA PROCON s.r.o. se sídlem v Brně. V současné době probíhají projekční práce na dokumentaci pro územní řízení, probíhají jednání s vlastníky nemovitostí dotčených rekonstrukcí opěrných zídek.

 

Termín

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací na ulici Komenského je plánován nejdříve na jaro roku 2021.

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Projektová dokumentace
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top