Rozcestník

Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Švehlova

Aktualizováno dne 28. 3. 2022

Komunikace je umístěna v obytné zóně, kde jsou po obou stranách umístěné řadové RD. Komunikace je s obousměrným provozem, který se musí zachovat. Ulice Švehlova je napojena na ulici Čechova, která je ve vlastnictví a správě SÚS. Předmětem dokumentace je řešení rekonstrukce místní komunikace ulice Švehlova, včetně efektivního návrhu vytvoření parkovacích stání, rekonstrukce chodníků respektování vstupů a vjezdů do obytných domů i umístění prvků zeleně a případného dopravního značení. Komunikace je určena pro automobilovou a pěší dopravu. Technické řešení rekonstrukce komunikace, chodníků, parkovacích stání pro umožnění kvalitnějšího využití celého prostoru pro majitele přilehlých rodinných domů. Je nutno řešit komplexně dopravu v pohybu i v klidu (parkování), které bude umožněno pouze na vyhrazených, stavebně upravených místech.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci komunikace na ulici Švehlova a celý přilehlý prostor po hranu zástavby. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo vypořádat majetkové vztahy s vlastníky stavbou dotčených pozemků (nesouhlasné, zamítavé stanovisko vlastníků), město Šlapanice upustilo od záměru rekonstruovat komunikaci v celé její délce. Začátek úpravy komunikace je tedy na hraně ulice Čechova a končí železničním přejezdem.

Na podzim roku 2019 vydal stavební úřad územní rozhodnutí na akci „Rekonstrukce ul. Švehlova, Šlapanice“. Proti územnímu rozhodnutí podali účastníci řízení odvolání a spis byl postoupen odvolacímu orgánu. Odvolací orgán vrátil věc stavebnímu úřadu k novému projednání. Po přepracování projektové dokumentace bylo zahájeno „nové“ řízení. V současné době je opět vedeno územní řízení a vydáno územní rozhodnutí.

Termín

V současné době připravujeme dokumentaci pro stavební povolení. Předpokládaný termín rekonstrukce ulice Švehlova je nejdříve jaro roku 2023.

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Válková

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
číslo kanceláře: 116
telefon: 533 304 330
e-mail: valkova@slapanice.cz

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Projektová dokumentace
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top