Rozcestník

Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Švehlova

Aktualizováno dne 09. 1. 2023

Komunikace je umístěna v obytné zóně, kde jsou po obou stranách umístěné řadové RD. Komunikace je s obousměrným provozem, který se musí zachovat. Ulice Švehlova je napojena na ulici Čechova, která je ve vlastnictví a správě SÚS. Předmětem dokumentace je řešení rekonstrukce místní komunikace ulice Švehlova, včetně efektivního návrhu vytvoření parkovacích stání, rekonstrukce chodníků respektování vstupů a vjezdů do obytných domů i umístění prvků zeleně a případného dopravního značení. Komunikace je určena pro automobilovou a pěší dopravu. Technické řešení rekonstrukce komunikace, chodníků, parkovacích stání pro umožnění kvalitnějšího využití celého prostoru pro majitele přilehlých rodinných domů. Je nutno řešit komplexně dopravu v pohybu i v klidu (parkování), které bude umožněno pouze na vyhrazených, stavebně upravených místech.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci komunikace na ulici Švehlova a celý přilehlý prostor po hranu zástavby. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo vypořádat majetkové vztahy s vlastníky stavbou dotčených pozemků (nesouhlasné, zamítavé stanovisko vlastníků), město Šlapanice upustilo od záměru rekonstruovat komunikaci v celé její délce. Začátek úpravy komunikace je tedy na hraně ulice Čechova a končí železničním přejezdem.

V říjnu roku 2022 vrátil odvolací orgán (Krajský úřad Jihomoravského kraje) stavbu "Rekonstrukce ul. Švehlova, Šlapanice" stavebnímu úřadu k novému projednání. Po přepracování projektové dokumentace bude zahájeno „nové“ řízení. 

Termín

V současné době probíhá přepracování projektové dokumentace, poté bude zahájeno řízeni pro získání stavebního povolení. Předpokládaný termín rekonstrukce ulice Švehlova je nejdříve jaro roku 2025.

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top