Rozcestník

Školství – Rozšíření MŠ Hvězdička - objekt Husova

Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova, Část 2 – objekt Husova

Aktualizováno dne 07. 11. 2022

V roce 2018 město zakoupilo objekt bývalé prodejny potravin na křižovatce ulic Husova a Hybešova, který byl přebudován na kanceláře firmy ELITA semenářská, a.s.. Následně se objekt využíval jako zázemí staveniště při rekonstrukci ulic Husova a Hybešova.

Záměrem je vybudovat dvoutřídní MŠ včetně zahrady a potřebného počtu parkovacích stání.

Projekt získal v lednu 2022 stavební povolení, byla vyhotovena realizační dokumentace a nyní je vybrán zhotovitel stavební části.

V srpnu 2022 byla záhájena realizace. Nejprve došlo k demolici stávajícího objektu a nyní již pracujeme na výstavbě nové budovy, sítí a úpravy přilehlých ploch zahrady, parkování a chodníků.

Termín

7-8/2020 - Výběr zhotovitele projektu

9-10/2020 - Projekční práce (Příprava projektu včetně stavebně-technického průzkumu, zaměření stávající budovy a sítí, Návrh stavby ve 2 variantách - Rekonstrukce a Novostavba), vybrána varianta Novostavba

11/2020-7/2021 - Projekční práce (Projekt pro umístění stavby, Projekt pro povolení stavby, Projekt pro provádění stavby + Soupis prací a dodávek, Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele díla)

V rámci přípravy projektu byl dne 1. 2. 2021 proveden Inženýrsko-geologický a Hydrogeologický průzkum

1/2022 - Získání stavebního povolení

4-7/2022 - Výběr zhotovitele

8.8.2022 Předání staveniště, zajájení přípravných prací

8/2022 - Zahájení realizace, demontáže a demolice

Autorský dozor při realizaci stavby

Předpokládané dokončení 11/2023

Cena

1 360 000,- Kč bez DPH - projekční práce

27 144 854,33 Kč bez DPH - demolice a stavební práce

interiéry (probíhá výběr zhotovitele)

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

ČTYŘSTĚN s.r.o.

Schodová 1775/12, 602 00 Brno

BV-Dex, s.r.o.

Vranovská 68/21, Zábrdovice, 614 00 Brno

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top