Rozcestník

Školství – Rozšíření MŠ Hvězdička - objekt Husova

Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova, Část 2 – objekt Husova

Aktualizováno dne 15. 5. 2024

 

V roce 2018 město zakoupilo objekt bývalé prodejny potravin na křižovatce ulic Husova a Hybešova, který byl přebudován na kanceláře firmy ELITA semenářská, a.s.. Následně se objekt využíval jako zázemí staveniště při rekonstrukci ulic Husova a Hybešova.

Záměrem je vybudovat dvoutřídní MŠ včetně zahrady a potřebného počtu parkovacích stání.

Projekt získal v lednu 2022 stavební povolení, byla vyhotovena realizační dokumentace a nyní je vybrán zhotovitel stavební části.

V srpnu 2022 byla záhájena realizace. Nejprve došlo k demolici stávajícího objektu a nyní již pracujeme na výstavbě nové budovy, sítí a úpravy přilehlých ploch zahrady, parkování a chodníků.

Termín

7-8/2020 - Výběr zhotovitele projektu

9-10/2020 - Projekční práce (Příprava projektu včetně stavebně-technického průzkumu, zaměření stávající budovy a sítí, Návrh stavby ve 2 variantách - Rekonstrukce a Novostavba), vybrána varianta Novostavba

11/2020-7/2021 - Projekční práce (Projekt pro umístění stavby, Projekt pro povolení stavby, Projekt pro provádění stavby + Soupis prací a dodávek, Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele díla)

V rámci přípravy projektu byl dne 1. 2. 2021 proveden Inženýrsko-geologický a Hydrogeologický průzkum

1/2022 - Získání stavebního povolení

4-7/2022 - Výběr zhotovitele (stavební část)

8.8.2022 Předání staveniště, zajájení přípravných prací

8/2022 - Zahájení realizace, demontáže a demolice

9/2022 - Zemní práce

10-11/2022 - Základové konstrukce

9-12/2022 - Výběr zhotovitele (interiéry)

12/2022 - 1/2023 - Zdění 1.NP

2-3/2023 - Zdění 2.NP

hrubé rozvody elektroinstalací a ostatních sítí, izolace střechy a přípojky sítí

7/2023 - zateplení budovy, montáž oken, zdění plotu

7-9/2023 průběh stavby ovlivněn koordinací s výměnou trafostanice na ulici Hybešova

8/2023 - rozvody pro podlahové vytápění

9/2023 - lití podlah, zemní práce na dvoře

vrty pro tepelné čerpadlo,

10/2023 práce na fasádě objektu

11/2023 obklady, podhledy

12/2023 až 3/2024 dokončovací práce, venkovní zpevněné plochy

Dokončení stavby 2/2024, Kolaudace 3/2024

Vybavení interiérů

Dokončení a kolaudace venkovních úprav 4/2024

2.5.2024 otevření jedné třídy, druhá třída bude otevřena od 9/2024

Cena

1 360 000,- Kč bez DPH - projekční práce

29 484 722 Kč bez DPH - demolice a stavební práce

2 945 501 Kč bez DPH - interiéry 

 

Na projekt "Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička" (část Masarykovo nám. + část Husova) bylo zažádáno o dotaci, v září 2023 město Šlapanice obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace:

Program:                                                                  Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027

č. projektu:                                                               CZ.06.04.01/00/22_020/0002387

Způsobilé výdaje ze žádosti o dotaci:                   45 410 469,60 Kč (vč. DPH)

Příspěvek Unie:                                                        31 787 328,72 Kč

Finanční prostředky ze sátního rozpočtu:               9 082 093,92 Kč

Vlastní zdroje:                                                             4 541 046,96 Kč 

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

ČTYŘSTĚN s.r.o.

Schodová 1775/12, 602 00 Brno

BV-Dex, s.r.o.

Vranovská 68/21, Zábrdovice, 614 00 Brno

Potrusil s.r.o.

Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběr zhotovitele
Realizace
Akceptace / převzetí
Uzavření
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top