Rozcestník

Školství – Projekt budovy MŠ Husova

Budova MŠ Husova

Aktualizováno dne 18. 2. 2021

V roce 2018 město zakoupilo objekt bývalé prodejny potravin na křižovatce ulic Husova a Hybešova, který byl přebudován na kanceláře firmy ELITA semenářská, a.s.. Následně se objekt využíval jako zázemí staveniště při rekonstrukci ulic Husova a Hybešova.

Nyní je vybrán zpracovatel projektové dokumentace objektu mateřské školy včetně následného autorského dozoru během realizace. Záměrem je vybudovat dvoutřídní MŠ včetně zahrady a potřebného počtu parkovacích stání.

Termín

7 - 8 / 2020 - Výběr zhotovitele projektu

9 - 10 / 2020 - Projekční práce (Příprava projektu včetně stavebně-technického průzkumu, zaměření stávající budovy a sítí, Návrh stavby ve 2 variantách - Rekonstrukce a Novostavba), vybrána varianta Novostavba

11 / 2020 - 7 / 2021 Projekční práce (Projekt pro umístění stavby, Projekt pro povolení stavby, Projekt pro provádění stavby + Soupis prací a dodávek, Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele díla)

V rámci přípravy projektu byl dne 1. 2. 2021 proveden Inženýrsko-geologický a Hydrogeologický průzkum

Autorský dozor při realizaci stavby

Cena

1 098 000,- Kč bez DPH - projekční práce

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

ČTYŘSTĚN s.r.o.

Schodová 1775/12, 602 00 Brno

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top