Rozcestník

Budovy – Denní stacionář

Denní stacionář

Aktualizováno dne 15. 5. 2024

Město Šlapanice plánuje ve stávajícím domově s pečovatelskou službou na ulici Hřbitovní 12 zřídit denní stacionář. Denní stacionář bude určen pro seniory od 65 let věku a osoby od 50 let věku s lehkou formou Alzheimerovy nemoci nebo jiným druhem demence. Jedná se o službu, která bude poskytována osobám se sníženou soběstačností, které nemohou zůstávat během dne sami doma ve svých domácnostech. Maximální počet klientů je 10 osob. Pro jeho provoz budou vyhrazeny prostory v části přízemí domova s pečovatelskou službou.

Stavební úpravy budou probíhat v části 1. a 2. nadzemního podlaží (dále jen 1.NP a 2. NP) domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS). V prostorách stávající jídelny a výdejny jídel DPS bude zřízena hlavní místnost pro klienty denního stacionáře, která bude rozdělena na pracovní a odpočinkovou část. Stávající byty v 1.NP budou  upraveny na kanceláře pro pracovníky denního stacionáře. Přípravna (redistribuce) jídel bude nově přesunuta do prostor jednoho z bytů v 1.NP. Prádelna a sušárna budou přesunuty z 1.NP do 2.NP.  Rovněž budou provedeny stavební úpravy v místnostech pečovatelek DPS ve 2.NP a nově zřízena kancelář správce budovy vedle horního vstupu ve 2.NP.

V rámci výběrové řízení byl vybrán zhotovitel  stavebních prací společnost KEMOstav s.r.o. Stavební práce byly zahájeny dne  22.1.2024, předpoklad ukončení stavby je konec čevna 2024.

Dodávku interiérového vybavení pro denní stacionář bude zajišťovat společnost Potrusil s.r.o..

Postup prací:

leden - 22.1.2024 zahájení stavebních prací

únor - bourání stávajících zdí, příček a podlah v prostorách nového denního stacionáře a kanceláří pečovatelek DPS.

březen - dokončení bouracích prací, zdění nových příček, natažení nových rozvodů elektroinstalací, položení nového svodného potrubí splaškové kanalizace, započetí prací na zapravení omítek.

duben - provedení rozvodů zdravotechnických instalací, vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalací, zapravení omítek, zahájeny výkopové práce pro vybudování rampy před hlavním vstupem do budovy,  provedení základů pro oplocení předzahrádky a provedení výkopových prací pro plochu na umístění přístřešku vedle budovy DPS.

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Jitka Zichová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
číslo kanceláře: 116
telefon: 533 304 362
e-mail: zichova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

Potrusil s.r.o.

Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice

Fotografie

ZPĚT NA Budovy

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Schválení
Realizace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top