Rozcestník

Životní prostředí – Rekultivace skládky

Aktualizováno dne 17. 4. 2024

Informace o skládce: https://projekty.slapanice.cz/odpady/skladka-sateso/

Rekultivace řízené skládky S-OO (skládka - ostatní odpad) a S-NO (skládka - nebezpečný odpad) Šlapanice je novou stavbou, která má za cíl navrácení území do krajiny. Staveniště se nachází v oploceném prostoru stávající řízené skládky, která byla vybudována v místě vytěženého zemníku cihelny Šlapanice u ulice Zemědělská, na severovýchodním okraji katastrálního území, mimo souvislou zástavbu obce. Nejbližší obytná zástavba se nachází jižním a jihovýchodním směrem ve vzdálenosti cca 350 m. Skládka Šlapanice byla využívána v letech 1992-2018 na ukládání odpadů kategorie S-OO a S-NO, kapacita skládky byla vyčerpána a od srpna 2018 je ukládání odpadů na skládce ukončeno.

 Stavba je prováděna jako trvalá, po dokončení technické části je prováděno ozeleňování celé plochy rekultivace.  

Rekultivace skládky probíhá na ploše vymezené konečnými svahy na obvodu paty skládky, o celkové výměře 29 330 m2.

Technická část rekultivace s izolační vrstvou zabraňuje průsaku dešťové vody do skládky.

Reporáž České televize z 5. května 2021

Odstraňování skládkové vody není jednorázová záležitost, je komplikováno vtékáním vody z izolovaných neogénních písčitých kapes. Dokud nedojde k vyčerpání zdrojů přítoku a stabilizaci hladiny vody ve skládce na bezpečné úrovni, bude nutné vodu ze skládky odstraňovat. Únik vody ze skládky do okolí nehrozí, přesto je tato potenciální možnost monitorována pravidelným sledováním kontrolních bodů v okolí. 

Harmonogram prací

2018 – dokončena „vyrovnávací vrstva“ na povrchu odpadů pro vyrovnání dílčích nerovností, vrstva je tvořena vhodným odpadem kategorie „ostatní“ (realizace SATESO)
2018 až 2020 – realizace vrstvy „minerálního těsnění“ o tloušťce 0,8 m (realizace SATESO)
2019 – přepracována projektová dokumentace rekultivace na provedení dalších vrstev rekultivace:

 • Bentonitová rohož (těsnící vrstva zamezující průsaku vody do skládky)
 • Geodrén
 • Ochranná vyztužující geotextilie
 • Podorniční zemina o minimální tloušťce 0,7 m (1. část)
 • Podorniční zemina (pouze místně u dřevin) o minimální tloušťce 0,35 m (2. část)
 • Humózní zemina (ornice nebo biologicky oživitelná zemina) o minimální tloušťce 0,3 m

2020 – příprava a realizace výběrového řízení na zhotovitele vrstev dle projektové dokumentace
2020 až 2021 – realizace jednotlivých vrstev (společnost Geotest)
2022 – kolaudace technické části rekultivace
2023 – nový detailní hydrogeologický rozbor (společnost AQD-envitest)
2022 – 2024 – realizace biologické části rekultivace, příprava na následný monitoring

Termín

2024 – dokončení biologické části rekultivace
2024 až 2064 – monitoring
2024 až ??? – odstraňování skládkové vody

Cena

Náklady provedení technické a biologické rekultivace cca 30 miliónů Kč včetně DPH.
Náklady na odstraňování skládkové vody od roku 2017 (čištění v čističce průsakových vod + odvoz a likvidace společností KAISER sro) – cca 16,5 mil Kč (12,3 tis m3). Odhadované budoucí náklady na odstraňování skládkové vody – cca 2 mil Kč ročně (cca 1,5 tis Kč/m3).

Dokumenty

Fotografie

ZPĚT NA Životní prostředí

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Doprava
 • Místní komunikace
 • Školství
 • Veřejná prostranství
 • Životní prostředí
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top