Rozcestník

Životní prostředí – Rekultivace skládky

Aktualizováno dne 07. 11. 2022

Informace o skládce: https://projekty.slapanice.cz/odpady/skladka-sateso/

Rekultivace řízené skládky S-OO (skládka - ostatní odpad) a S-NO (skládka - nebezpečný odpad) Šlapanice je novou stavbou, která má za cíl navrácení území do krajiny. Staveniště se nachází v oploceném prostoru stávající řízené skládky, která byla vybudována v prostoru vytěženého zemníku cihelny Šlapanice u ulice Zemědělská, na severovýchodním okraji katastrálního území, mimo souvislou zástavbu obce. Nejbližší obytná zástavba se nachází jižním a jihovýchodním směrem ve vzdálenosti cca 350 m. Skládka Šlapanice byla využívána v letech 1992-2018 na ukládání odpadů kategorie S-OO a S-NO, v současné době je kapacita skládky již vyčerpána a od srpna 2018 je ukládání odpadů na skládce ukončeno.

Stavba je prováděna jako trvalá, po dokončení technické části bude celá plocha rekultivace ozeleněna.  

Rekultivace skládky probíhá na ploše vymezené konečnými svahy na obvodu paty skládky, o celkové výměře 29 330 m2.

Reporáž České televize z 5. května 2021

Harmonogram prací

2018 – dokončena „vyrovnávací vrstva“ na povrchu odpadů pro vyrovnání dílčích nerovností, vrstva je tvořena vhodným odpadem kategorie „ostatní“ (provedlo SATESO, s.r.o.)
2018 – 2020 – realizace vrstvy „minerálního těsnění“ o tloušťce 0,8 m, předpokládané finální dokončení jaro 2020 (provádí SATESO, s.r.o.)
2019 – přepracována projektová dokumentace rekultivace pro potřeby vypsání veřejné zakázky na provedení dalších vrstev rekultivace:

 • Bentonitová rohož (těsnící vrstva zamezující průsaku vody do skládky)
 • Geodrén
 • Ochranná vyztužující geotextilie
 • Podorniční zemina o minimální tloušťce 700 mm (1. část)
 • Podorniční zemina (pouze místně u dřevin) o minimální tloušťce 350 mm (2. část)
 • Humózní zemina (ornice nebo biologicky oživitelná zemina) o minimální tloušťce 300 mm

2020 – příprava a realizace výběrového řízení na zhotovitele vrstev dle projektové dokumentace

2020 až 2021 – realizace jednotlivých vrstev, zahájení dle termínu ukončení výběrového řízení

2021 - dokončeno odčerpávání skládkových vod

Termín

říjen a listopad 2020 - konstrukční vrstvy (bentonitová rohož, geodrén, výztužná geotextilie, podorniční zemina)

listopad a prosinec 2020 - výběrové řízení na odčerpání a likvidaci části skládkových vod 

únor až květen 2021 - odčerpání a likvidaci části skládkových vod

květen 2021 - odčerpáno asi 4.620 m3 z 5.797 m3, pokles hladiny asi o 1,2 m

5. května 2021 - schválila rada města prodloužení smlouvy na odčerpávání skladkových vod do 31. května 2021

červen 2021 - dokončeno odčerpávání skládkových vod

Cena

Odhadované finanční náklady stavby jsou asi 30 miliónů Kč včetně DPH.

Dokumenty

Fotografie

ZPĚT NA Životní prostředí

STAV PROJEKTU

Zahájení
Provoz
Uzavření
Rekultivace
Monitoring
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Doprava
 • Místní komunikace
 • Školství
 • Veřejná prostranství
 • Životní prostředí
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top