Rozcestník

Ostatní – Zvýšení bezpečnosti informačních systémů města Šlapanice

Zvýšení kybernetické bezpečnosti pro infrastrukturu města Šlapanice

Aktualizováno dne 13. 2. 2024

Dne 16. 11. 2023 byla podána žádost o dotaci na projekt "Zvýšení kybernetické bezpečnosti pro infrastrukturu města Šlapanice" v rámci výzvy č. 31_23_093 „Kybernetická bezpečnost - obce“, Ministerstva vnitra ČR, Národního plánu obnovy. 

Předmětem projektu je zabezpečení kybernetické bezpečnosti infrastruktury informačního systému města Šlapanice včetně aktualizace analýzy rizik a doplnění dokumentace systému řízení bezpečnosti. Zabezpečení bude provedeno pomocí technických, procesních a organizačních opatření. Cílem projektu je vybudování bezpečného prostředí pro běh agendového informačního systému města včetně portálu občana. 

Služby a data informačního systému budou zpřístupněna po dvoufaktorovém ověření, zásahy ve vnitřní síti pod privilegovanými účty budou monitorovány a kybernetické hrozby včas detekovány. Následně budou vyhodnocovány a podle výsledků budou upravována pravidla bezpečnosti. Provozní prostředí a jeho zálohování bude odpovídat objemu nároků na něj kladeným a bude odolné proti útokům. 

Informační systém bude odpovídat nárokům na provoz digitálních služeb a splňovat alespoň minimální standard daný zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 

 

Výzva: č. 31_23_093 „Kybernetická bezpečnost - obce“, MVČR, NPO

Číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008390

Celkové výdaje projektu: 20 840 377,- Kč 

Předpokládaná výše dotace: 17 435 269,- Kč

Spoluúčast města: 3 405 108,- Kč 

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Ondřej Nosek

Opuštěná 9/2, 602 00 Brno
číslo kanceláře: 128
telefon: 533 304 230, 602 544 664
e-mail: nosek@slapanice.cz

ZPĚT NA Ostatní

STAV PROJEKTU

Zahájení
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top