Rozcestník

Budovy – Objekty Čechova

Projekt budovy na ulici Čechova ve Šlapanicích

Aktualizováno dne 18. 1. 2023

Do správy města se v roce 2017 vrátily objekty na ulici Čechově, které město v minulosti pronajímalo soukromému subjektu. Po vyhodnocení stavu bylo rozhodnuto, že dojde k jejich demolici a budou vystavěny nové objekty. 

Hodnotící komise vybrala jako nejvhodnější ideový návrh architektonické kanceláře Ing. arch. Blanky Zlámalové. Multifunkční budova s téměř stejnou zastavěnou plochou bude vystavěna v souladu s okolní zástavbou, předpokládá energetickou nenáročnost a provozní rozdělení na dva celky. Celek s veřejnou funkcí (městská policie, obecní/krizové byty, veřejné WC) a obchodní funkcí (obchodní jednotky, kanceláře, sklady). 

Stavební povolení nabylo právní moci v červenci 2022. 

V srpnu 2022 byla podána žádost o dotaci v rámci Programu NPO 283 - Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití, která byla úspěšná a město v prosinci 2022 obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 26 612 950,- Kč. 

Termín

Předpokládaný termín realizace do konce roku 2025.

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Jaroslav Leplt

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 399
e-mail: leplt@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Budovy

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Žádost o dotaci
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top