Rozcestník

Budovy – Objekty Čechova

Projekt budovy na ulici Čechova ve Šlapanicích

Aktualizováno dne 24. 4. 2024

Do správy města se v roce 2017 vrátily objekty na ulici Čechově, které město v minulosti pronajímalo soukromému subjektu. Po vyhodnocení stavu bylo rozhodnuto, že dojde k jejich demolici a budou vystavěny nové objekty. 

Hodnotící komise vybrala jako nejvhodnější ideový návrh architektonické kanceláře Ing. arch. Blanky Zlámalové. Multifunkční budova s téměř stejnou zastavěnou plochou bude vystavěna v souladu s okolní zástavbou, předpokládá energetickou nenáročnost a provozní rozdělení na dva celky:

  • celek s veřejnou funkcí (krizový byt, veřejné WC)
  • a celek s obchodní funkcí (obchodní jednotky - předpoklad veterinární ordinace, kadeřnictví, papírnictví, květinářství apod., kanceláře, sklady). 

Stavební povolení nabylo právní moci v červenci 2022. 

V srpnu 2022 byla podána žádost o dotaci v rámci Programu NPO 283 - Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití, která byla úspěšná a město v prosinci 2022 obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 26 612 950,- Kč. 

Podmínkou čerpání dotačních prostředků je naplnění parametrů, mezi něž patří instalace fotovoltaických panelů, instalace dvou tepelných čerpadel, realizace zelené střechy, nové plochy zeleně a výsadba nových stromů. Celkově se dá říct, že dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů musí být o 20 % nižší oproti požadavku s téměř nulovou spotřebou energie. Budova bude splňovat nejvyšší energetický standart - Energetický štítek A.

Na základě těchto podmínek došlo k úpravě projektové dokumentace, kdy jsme byli nuceni doprojektovat vrty na tepelná čerpadla a upravit rozmístění místností. 

Po domluvě s EG.d bude jejich trafostanice zabudována do spodní části domu. 

Předání staveniště proběhlo 15. ledna 2024. Během měsíce února 2024 začala firma s demolicí objektů, demoliční práce byly dokončeny v březnu 2024. Na demoliční práce navazuje pažení stavební jámy a následné zemní práce. 

Během měsíce dubna proběhla realiazce záporového pažení a vytěžení zeminy. V současné době probíhají práce ohledně vrtů pro tepelná čerpadla.

Podrobnosti o dopravním omezení najdete v aktualitách na webu města

Termín

Předpokládaný termín realizace 30. 10. 2025

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Iva Vošterová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 330
e-mail: vosterova@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Budovy

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběr zhotovitele
Realizace
Akceptace / převzetí
Uzavření
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top