Rozcestník

Doprava – Křižovatka Brno - Slatina

Aktualizováno dne 23. 9. 2020

Nejedná o území a stavbu našeho města. Jedná se o katastrální území  města Brna, investorem akce bude rovněž Brno. Město Šlapanice je iniciátorem zprůchodnění bude záležet především na Brnu, jak rychle bude stavbu řešit.
 
Výstavba SSZ (světelně signalizačního zařízení) byla zařazena do investičního procesu města Brna a dotačního programu dopravní telematiky 2015-2020. V rámci investičního procesu byla zahájena projekční příprava. V průběhu projekční přípravy a projednávání SSZ nebylo možno zajistit kladná stanoviska DOSS (dotčené orgány státní správy) pro možnost získání potřebných povolení. Vznesené požadavky vedly ke stavebním úpravám křižovatky. Vzhledem ke skutečnosti, že samotné komunikace jsou ve vlastnictví JMK (Jihomoravského kraje), byla příprava v původní podobě ze strany města Brna zastavena.
 
Společnost Brněnské komunikace a.s. 31. 8. 2020 obdržela ze strany Magistrátu města Brna Odboru dopravy objednávku s termínem 3 měsíce na vyhotovení technické pomoci jehož výsledkem je vyhotovení podkladu pro možnost zadání projektové dokumentace pro přestavbu křižovatky v požadovaném stavebním uspořádání a instalací SSZ na nově navržený stavební stav. Výstavba SSZ (v majetku SMB) byla zařazena do dotačního období 2021-2027. Samotná přestavba křižovatky je záležitostí JMK. Technickou pomoc (studii nové křižovatky a rozdělení částí mezi SMB a JMK) provede společnost BKOM vlastní kapacitou.

ZPĚT NA Doprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top