Rozcestník

Doprava – Křižovatka Brno - Slatina

Aktualizováno dne 28. 3. 2022

Nejedná o území a stavbu našeho města. Jedná se o katastrální území  města Brna, investorem akce bude rovněž Brno. Město Šlapanice je iniciátorem zprůchodnění bude záležet především na Brnu, jak rychle bude stavbu řešit.

Výstavba SSZ (světelně signalizačního zařízení) byla zařazena do investičního procesu města Brna a dotačního programu dopravní telematiky 2015-2020. V rámci investičního procesu byla zahájena projekční příprava. V průběhu projekční přípravy a projednávání SSZ nebylo možno zajistit kladná stanoviska DOSS (dotčené orgány státní správy) pro možnost získání potřebných povolení. Vznesené požadavky vedly ke stavebním úpravám křižovatky. Vzhledem ke skutečnosti, že samotné komunikace jsou ve vlastnictví JMK (Jihomoravského kraje), byla příprava v původní podobě ze strany města Brna zastavena.

Společnost Brněnské komunikace a.s. 31. srpna 2020 obdržela ze strany Magistrátu města Brna Odboru dopravy objednávku s termínem tři měsíce na vyhotovení technické pomoci jehož výsledkem je vyhotovení podkladu pro možnost zadání projektové dokumentace pro přestavbu křižovatky v požadovaném stavebním uspořádání a instalací SSZ na nově navržený stavební stav. Výstavba SSZ (v majetku SMB) byla zařazena do dotačního období 2021-2027. Samotná přestavba křižovatky je záležitostí JmK. Technickou pomoc (studii nové křižovatky a rozdělení částí mezi SMB a JMK) provede společnost BKOM vlastní kapacitou.

Dne 14. dubna 2021 byli zastupitelé města Šlapanice na svém zasedání seznámeni s informací, že dle Odboru dopravy Magistrátu města Brno se se stavebním povolením počítá do konce roku 2021 a modernizace křižovatky by tak mohla proběhnout v roce 2022. Světla by navíc měla preferovat hromadnou dopravu – trolejbusy, a zrychlit jejich průjezd problémovou křižovatkou.

V říjnu 2021 potvrdil Referát městské mobility Odboru dopravy Magistrátu města Brna, že realizace světelně signalizačního zařízení je připravena na rok 2022 o měsíc později pak technický ředitel BKOM, a. s. Ing. Aleše Keller uvedl, že stavba byla přesunuta do programu „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021–2027“. Modernizace tohoto dopravního uzlu je tedy nyní plánována na první polovinu roku 2023. 

Ze zastupitelstva_Zdroj_BKOM_a.s.

Termín

Pravděpodobně první polovina roku 2023

ZPĚT NA Doprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top