Doprava

Občan 23. 04. 2019

Pozemek v okolí železniční zastávky vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Bohužel schody neřešil původní projekt SŽDC a úpravu bez řádného povolovacího projednání neodsouhlasí. Město tedy nemůže schody v tuto chvíli realizovat.

Město připravuje přístupovou komunikaci od ulice Švehlova, která je plánována podél trati od přejezdu k železniční zastávce. Zde by bylo poté zřízeno jak schodiště, tak bezbariérová rampa vedoucí k zastávce. V současnosti probíhají jednání se SŽDC a občany, kteří vlastní dotčené pozemky, o souhlasu s povolením této stavby.

Děkujeme za pochopení. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 13. 05. 2019

Pavel Zmeškal 19. 09. 2018

Město Šlapanice připomínkovalo návrh nového jízdního řádu s požadavkem na doplnění spojů pro žel. stanici. V nově zveřejněném jízdním řádu nám bylo vyhověno ve směru Brno - Šlapanice jen přidáním zastavení jednoho spoje v žel. stanici v pracovní dny ve 12:33. Ve směru Šlapanice – Brno nám vyhověno nebylo a zůstává zde neobsloužený čas od spoje ve 13:30 do spoje v 17:30. Nyní je jedinou možností řešit úpravu přímo prostřednictvím SŽDC. Vedení města se bude také ještě pokoušet o projednání dalšího spoje zastavujícího v žel. stanici. Děkujeme za dotaz.

Michal Klaška 21. 09. 2018

Michal Bařinka 12. 09. 2018

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. V obou případech se jedná o úpravu týkající se krajské komunikace. Váš podnět na úpravu předáme správci komunikace – SÚS JMK (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje).

Odpověď SÚS JMK (aktualizováno 17. 9. 2018):
Dopravní značení (zrcadlo) bylo našimi pracovníky zkontrolováno a opravdu došlo k pootočení, které bylo hned na místě opraveno. Tímto bych chtěl p. Bařinkovi poděkovat za všímavost a spolupráci.

Středová dělící čára u podjezdu ve Šlapanicích na ul. Kobylnická nemůže být provedena, protože v podjezdu je celková šířka vozovky cca 4,5m. Dělící  čára by vyznačila pouze jeden směr.

Ivana Hrušková 12. 09. 2018

Občan 28. 08. 2018

Tato zastávka není plánována jako sběrná zastávka pro okolní obce, proto zde není naplánováno odstavné parkoviště. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 28. 08. 2018

Občan 28. 08. 2018

Obě stavby jsou součástí stavby na modernizaci železniční trati, kdy trať je nově ukládána pomocí nové speciální technologie (2m hluboké štěrkové podloží, pružinové podložení koleje a kolejnice bez spár). Zvuk typický pro jízdu vlaku již ve Šlapanicích neuslyšíme a trať by měla být výrazně vyšší. Proto nejsou naplánována ani protihluková opatření. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 28. 08. 2018

Občan 24. 07. 2018

Cyklostezka nebude vedena kolem silnice, ale kolem trati. Tato bude sice o něco delší, ale není nutné překonávat značný výškový rozdíl. Kolem silnice hrozí nebezpečí střetu s vozidly a musel by se upravit také most přes dálnici. Chodník do Slatiny kolem silnice se neuvažuje jednak z bezpečnostních důvodů a pak nákladů na vybudování a údržby takové stavby. Rozšíření vozovky je zcela v kompetenci JMK, nikoliv města, které se alespoň snaží o zajištění její opravy.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 24. 07. 2018

Občan 24. 07. 2018

Parkování v sídlišti ani na ostatních ulicích nesplňuje podmínky o provozu na pozemních komunikacích (úzké vozovky), proto nelze na obousměrných komunikacích vyznačovat parkovací místa.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 24. 07. 2018