Rozcestník

Doprava – Obchvat Brna - Slatiny

Aktualizováno dne 27. 6. 2023

Investorem stavby bude Jihomoravský kraj.

K obchvatu Brna Slatiny vede město Šlapanice jednání od roku 2014 společně s Jihomoravským krajem, městem Brnem a městskou částí Brno-Slatina. 

Ve středu 8. února 2023 schválila Rada Jihomoravského kraje investiční záměr. Projekt, do kterého Jihomoravský kraj postupně vloží 300 milionů korun, bude mít na starost krajská správa a údržba silnic. 

O stavbu obchvatu Jihomoravský kraj usiluje už více než deset let. Původní záměr přimknutého obchvatu zastavila problematika finančně a technicky neúměrného řešení odvodnění silnice. I proto kraj odstoupil od původního záměru a zvolil jeho odsunutou verzi.

„Naším záměrem je přeložit průtah Slatiny silnicí III/15283 do nového obchvatu mezi ulicemi Hviezdoslavova - Šlapanická - Evropská,“ konstatuje krajský radní pro oblast dopravy Jiří Crha. Jak následně dodává, stavba bude zřejmě provedena na etapy. „Zejména z důvodů finančních je možno stavbu o předpokládané délce 2,8 kilometru rozdělit až na tři postupné etapy. Přitom každá z nich bude přínosem pro zlepšení stavu automobilové dopravy v uvedených místech,“ konstatuje Jiří Crha. Obchvat Slatiny by mohl začít sloužit v roce 2030.“

Trasu obchvatu v odsunuté poloze schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje. 

Zdroj: www.jmk.cz 

Dřívější data:

11-12/2018 – Příprava ocenění pozemků pro další jednání s majiteli pozemků pod plánovanou trasou obchvatu.
10/2018 – podpis Rámcové dohody mezi JMK, Brnem, MČ Brno-Slatina a městem Šlapanice.
09/2018 – schválení společné dohody v ZM Šlapanice 2018 – příprava aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí
2017 – společná deklarace města Brna, JMK a MČ Brno-Slatina – společný zájem na realizaci obchvatu. Připravuje se podpis Dohody o společném postupu (vymezuje úkoly jednotlivých stran)
2014 – příprava stavby pozastavena z důvodu nároků majitelů pozemků
2011 – zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí

Cena

300 milionů Kč

Dokumenty

ZPĚT NA Doprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top