Rozcestník

Budovy – Modernizace kotelny a instalace FVE na městském úřadě ve Šlapanicích

Aktualizováno dne 05. 2. 2024

Město Šlapanice připravuje projekt modernizace kotelny a instalace fotovoltaické elektrárny na městském úřadě ve Šlapanicích. Z vybudované kotelny budou zásobovány celkem 4 objekty/stavební části – odbor OISM, budova hasičky, Pošta/CETIN/budova úřadu a přístavba. Nově bude osazena kaskáda 4 tepelných čerpadel vzduch/voda a 2 bivalentní plynové kondenzační kotle. Fotovoltaická elektrárna o výkonu 28,8 kWp bude instalována na střeše městského úřadu. Vyrobená energie bude primárně spotřebovávána v objektu úřadu a přebytky budou ukládány do baterií (27,6 kWh) nebo dodávány do distribuční sítě. Město Šlapanice podepsalo Smlouvu o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy EG.D, a.s. Součástí projektu bude i řídící software (měřící a řídící prvek pro optimalizaci výroby a spotřeby energie). 

Projekt je připravován v souladu s vyhlášenou 11. výzvou MŽP "Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách", Specifickým cílem 1.2, Opatřením 1.2.1. v rámci které město Šlapanice podalo žádost o dotaci. 

ZPĚT NA Budovy

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběr zhotovitele
Realizace
Akceptace / převzetí
Uzavření
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top