Rozcestník

Školství – Rozšíření MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí

Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova, Část 2 – objekt Masarykovo náměstí

Aktualizováno dne 20. 12. 2023

V přízemí objektu Masarykovo náměstí 1664/6 se provozují dvě třídy mateřské školy. Ve 2. a 3. NP byla provozována městská knihovna. Po jejím přestěhování do nových prostor Domu v parku budou uvolněné prostory sloužit převážně mateřské škole Hvězdička: vznikne 1 nová třída pro 25 dětí, relaxační místnost a nezbytné zázemí školy.

27. 7. 2022 - předání staveniště generálnímu zhotoviteli.   

8-9/2022 - probíhalo vyklizení zbývajícího zařízení, demontáže starých podlahových krytin, demontáže otopných těles, dveří, bourací práce, vyzdívání nových příček, byly zaměřovány nové výplně otvorů.

10/2022 - byly zahájeny práce na rozvodech elektro, ZTI, proběhlo osazení části oken ve 2. a 3. NP.

11/2022 - probíhaly rozvody elektro a ZTI, zapravování prostupů a drážek.

12-02/2023 - probíhala montáž VZT, elektroinstalace, montáž SDK, omítky interiéru, špalety, zahájena montáž ústředního topení, betonáž potěrů podlah.

03/2023 - byly dokončovány SDK, omítky interiéru, vnitřní malby, probíhalo sponkování prasklin v podlahách, montáž zbývajících oken a vstupních dveří, zahájeny obklady a dlažby.

04/2023 - probíhalo broušení podlahové stěrky, kompletace elektro, ústředního topení, ZTI, obklady, dlažby, zahájeny práce na vnější fasádě.

04-05/2023 - probíhaly práce na vnější fasádě, perlinka a lepidlo, penetrace, finální omítka, dokončování kompletace elektro, ústředního topení, ZTI, obkladů, dlažeb, pokládka podlahových krytin, montáž kuchyňky, montáž dveří a závěrečný úklid.  

07/2023 - rekonstrukce stávající kotelny 

08/2023 - vydán kolaudační souhlas

1.9. 2023 - otevření nového odělení mateřské školy Hvězdička

Nové oddělení na Masarykově náměstí je součástí dotačního projektu "Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička", který bude zrealizován dokončením budovy na ulici Husové. Poté bude projekt uzavřen také z dotačního hlediska. 

Cena

Stavební práce:                15 515 893,46 Kč

Interiéry:                             1 813 511,10 Kč

 

Na projekt "Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička" (část Masarykovo nám. + část Husova) bylo zažádáno o dotaci, v září 2023 město Šlapanice obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace:

Program:                                                                  Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027

č. projektu:                                                               CZ.06.04.01/00/22_020/0002387

Způsobilé výdaje ze žádosti o dotaci:                   45 410 469,60 Kč (vč. DPH)

Příspěvek Unie:                                                        31 787 328,72 Kč

Finanční prostředky ze sátního rozpočtu:               9 082 093,92 Kč

Vlastní zdroje:                                                             4 541 046,96 Kč 

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Jitka Zichová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
číslo kanceláře: 116
telefon: 533 304 362
e-mail: zichova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

KALAHA a.s.

Maříkova 1899/1
621 00 Brno

QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o.

Pasecká 2374
760 01 Zlín

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběr zhotovitele
Realizace
Akceptace / převzetí
Uzavření
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top