Chodníky

Občan 24. 07. 2018

Cyklostezka nebude vedena kolem silnice, ale kolem trati. Tato bude sice o něco delší, ale není nutné překonávat značný výškový rozdíl. Kolem silnice hrozí nebezpečí střetu s vozidly a musel by se upravit také most přes dálnici. Chodník do Slatiny kolem silnice se neuvažuje jednak z bezpečnostních důvodů a pak nákladů na vybudování a údržby takové stavby. Rozšíření vozovky je zcela v kompetenci JMK, nikoliv města, které se alespoň snaží o zajištění její opravy.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 24. 07. 2018

Veřejná prostranství

Pavel Buzáš 09. 04. 2022

Dobrý den, děkujeme za dotaz. Otázka skateparku je stále v řešení. Rovněž jsme uvažovali i o pump tracku pro děti a mládež. Bohužel zatím není možná realizace. Město realizovalo v poslední době plno finančně poměrně náročných projektů, ať stavby nového školního pavilonu, sportovní haly a nové knihovny, úpravy v parku, opravy chodníků, opravu ulice Zemědělská a další. Tento projekt se tak prozatím především z finančních důvodů odložil. Ale o tom, že skatepark mládeži ve městě chybí, víme a snad ho v budoucnu, pokud nám to finanční situace dovolí, bude město moci vybudovat. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 05. 2022

občan 18. 10. 2018

Na asfaltové ploše u hřiště ZŠ je připravována výstavba nové sportovní haly. Předpokládáme, že od května příštího roku již nebude možné tuto plochu využívat. Z tohoto důvodu již nebudou prováděny větší opravy. Jednotlivé prvky skateparku budou demontovány a jejich konstrukce uskladněny, dokud nebude nelezeno jiné vhodné místo pro jejich umístění. Následně by byly prvky opraveny a umístěny do vybraného prostoru. Děkujeme za dotaz.

Michal Klaška 23. 10. 2018

Životní prostředí

Květa Řičánková 08. 08. 2019

Dobrý den, za údržbu zeleně podél trati a též na zastávce u Brněnských Polí je plně odpovědná Správa železnic. Kontakty: https://www.spravazeleznic.cz/kontakty. Děkujeme za dotaz.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 13. 08. 2019

Občan 24. 07. 2018

Dobrý den, obnovovala se (ale i kácela) nevyhovující zeleň, prosvětlovala a byly provedeny bezpečnostní řezy. Následně proběhla i výsadba nových stromů. Projekt byl projednán s obyvateli sídliště, následně připomínkován a upraven. Upravenou projektovou dokumentaci by měly mít jednotlivé domy k dispozici od svých předsedů na vývěskách.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 24. 07. 2018

Cyklodoprava

Jindřich Votoupal 04. 09. 2019

Dobrý den, v rámci cyklostezky Šlapanice - Brno je schváleno vyústění na Tuřance (u silnice na kraji zástavby Brněnských Polí), cyklostezka vede po opačné straně trati a další úseky plánovány nyní nejsou. V této oblasti kolem trati město vlastní jen část pozemků, ostatní mají jiné majitele. Asfaltovat další "polní cesty" však nyní nechceme a s ohledem na množství jiných investičních akcí ani nepřipravujeme. Dobrovolný svazek obcí (DSO) Šlapanicko, který realizuje současnou cyklostezku, má v projektové přípravě úseky okolo dalších obcí, taktéž tedy kapacitně nebude další úseky ve Šlapanicích zatím dále řešit. Děkujeme za pochopení. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 09. 2019

Svoboda 02. 09. 2019

Cyklostezka mezi Šlapanicemi a Brnem - Slatinou je nyní ve fázi výstavby. Zahájena byla 2. 7. 2019 přípravnými pracemi ve směru od Slatiny, předpokládaná délka trvání výstavby je 30 týdnů. Další informace naleznete na projektové stránce: https://projekty.slapanice.cz/cyklodoprava/cyklostezka-slapanice-brno/

U rekonstrukce silnice mezi Brnem a Šlapanicemi aktuálně probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace opravy silnice. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) uvedla, že k realizaci by mělo dojít v příštím roce (tj. 2020).

Pozn.: Most přes dálnici D1 není součástí opravy silnice mezi Brnem a Šlapanicemi. Bude se opravovat v rámci rozšíření dálnice D1 na trojpruh, údaje z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvádí rok 2025. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 09. 2019

Občan 24. 07. 2018

Cyklostezka nebude vedena kolem silnice, ale kolem trati. Tato bude sice o něco delší, ale není nutné překonávat značný výškový rozdíl. Kolem silnice hrozí nebezpečí střetu s vozidly a musel by se upravit také most přes dálnici. Chodník do Slatiny kolem silnice se neuvažuje jednak z bezpečnostních důvodů a pak nákladů na vybudování a údržby takové stavby. Rozšíření vozovky je zcela v kompetenci JMK, nikoliv města, které se alespoň snaží o zajištění její opravy.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 24. 07. 2018

Doprava

Marek Pokorný 17. 11. 2021

Dobrý den, na silnici Brněnská jsou veškeré rekonstrukční práce již dokončeny. Po vydání souhlasu se tak obousměrné otevření provozu čeká ve středu 24. listopadu 2021. S pozdravem A. Mrázová

Anna Mrázová 18. 11. 2021

Pavlína Spáčilová 13. 11. 2020

Dobrý den,

součástí projektové dokumentace je i veřejné osvětlení. Stavba již byla pravomocně povolena, realizace se předpokládá v letošním roce.

Děkujeme za dotaz.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 13. 01. 2021

Pavel Zmeškal 06. 03. 2020

Dobrý den,

posílám odpovědi:

  1. Termín zahájení výstavby přechodů pro chodce. Délka stanovena dle smlouvy o dílo – 25 dnů.
  2. Přechod pro chodce má stanoveny parametry v závislosti na šířce vozovky, rychlosti vozidel apod. K projektové dokumentaci se vyjadřuje DI PČR (Dopravní inspektorát Policie České republiky), vlastník či správce komunikace. Bez jejich souhlasu není možné pokračovat ve stavebním řízení či jiném povolovacím procesu.
  3. Realizací dojde ke zkrácení prostoru v součtu pro cca 7 aut. DI Policie ČR by chtěla zrušení stání všech vozidel na ul. Nádražní.
  4. Cena dle smlouvy je 3.139.597,19 Kč včetně DPH.

Děkujeme za dotaz.

Michal Klaška 16. 03. 2020

Svoboda 02. 09. 2019

Cyklostezka mezi Šlapanicemi a Brnem - Slatinou je nyní ve fázi výstavby. Zahájena byla 2. 7. 2019 přípravnými pracemi ve směru od Slatiny, předpokládaná délka trvání výstavby je 30 týdnů. Další informace naleznete na projektové stránce: https://projekty.slapanice.cz/cyklodoprava/cyklostezka-slapanice-brno/

U rekonstrukce silnice mezi Brnem a Šlapanicemi aktuálně probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace opravy silnice. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) uvedla, že k realizaci by mělo dojít v příštím roce (tj. 2020).

Pozn.: Most přes dálnici D1 není součástí opravy silnice mezi Brnem a Šlapanicemi. Bude se opravovat v rámci rozšíření dálnice D1 na trojpruh, údaje z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvádí rok 2025. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 09. 2019

Občan 23. 04. 2019

Pozemek v okolí železniční zastávky vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Bohužel schody neřešil původní projekt SŽDC a úpravu bez řádného povolovacího projednání neodsouhlasí. Město tedy nemůže schody v tuto chvíli realizovat.

Město připravuje přístupovou komunikaci od ulice Švehlova, která je plánována podél trati od přejezdu k železniční zastávce. Zde by bylo poté zřízeno jak schodiště, tak bezbariérová rampa vedoucí k zastávce. V současnosti probíhají jednání se SŽDC a občany, kteří vlastní dotčené pozemky, o souhlasu s povolením této stavby.

Děkujeme za pochopení. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 13. 05. 2019

Pavel Zmeškal 19. 09. 2018

Město Šlapanice připomínkovalo návrh nového jízdního řádu s požadavkem na doplnění spojů pro žel. stanici. V nově zveřejněném jízdním řádu nám bylo vyhověno ve směru Brno - Šlapanice jen přidáním zastavení jednoho spoje v žel. stanici v pracovní dny ve 12:33. Ve směru Šlapanice – Brno nám vyhověno nebylo a zůstává zde neobsloužený čas od spoje ve 13:30 do spoje v 17:30. Nyní je jedinou možností řešit úpravu přímo prostřednictvím SŽDC. Vedení města se bude také ještě pokoušet o projednání dalšího spoje zastavujícího v žel. stanici. Děkujeme za dotaz.

Michal Klaška 21. 09. 2018

Michal Bařinka 12. 09. 2018

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. V obou případech se jedná o úpravu týkající se krajské komunikace. Váš podnět na úpravu předáme správci komunikace – SÚS JMK (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje).

Odpověď SÚS JMK (aktualizováno 17. 9. 2018):
Dopravní značení (zrcadlo) bylo našimi pracovníky zkontrolováno a opravdu došlo k pootočení, které bylo hned na místě opraveno. Tímto bych chtěl p. Bařinkovi poděkovat za všímavost a spolupráci.

Středová dělící čára u podjezdu ve Šlapanicích na ul. Kobylnická nemůže být provedena, protože v podjezdu je celková šířka vozovky cca 4,5m. Dělící  čára by vyznačila pouze jeden směr.

Ivana Hrušková 12. 09. 2018

Občan 28. 08. 2018

Tato zastávka není plánována jako sběrná zastávka pro okolní obce, proto zde není naplánováno odstavné parkoviště. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 28. 08. 2018

Občan 28. 08. 2018

Obě stavby jsou součástí stavby na modernizaci železniční trati, kdy trať je nově ukládána pomocí nové speciální technologie (2m hluboké štěrkové podloží, pružinové podložení koleje a kolejnice bez spár). Zvuk typický pro jízdu vlaku již ve Šlapanicích neuslyšíme a trať by měla být výrazně vyšší. Proto nejsou naplánována ani protihluková opatření. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 28. 08. 2018

Občan 24. 07. 2018

Cyklostezka nebude vedena kolem silnice, ale kolem trati. Tato bude sice o něco delší, ale není nutné překonávat značný výškový rozdíl. Kolem silnice hrozí nebezpečí střetu s vozidly a musel by se upravit také most přes dálnici. Chodník do Slatiny kolem silnice se neuvažuje jednak z bezpečnostních důvodů a pak nákladů na vybudování a údržby takové stavby. Rozšíření vozovky je zcela v kompetenci JMK, nikoliv města, které se alespoň snaží o zajištění její opravy.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 24. 07. 2018

Občan 24. 07. 2018

Parkování v sídlišti ani na ostatních ulicích nesplňuje podmínky o provozu na pozemních komunikacích (úzké vozovky), proto nelze na obousměrných komunikacích vyznačovat parkovací místa.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 24. 07. 2018

Odpady

Tomáš Faron 15. 04. 2019

Vážený pane Farone,
děkujeme Vám za Váš přístup a úklid u kontejnerů. Město připravuje úpravu kontejnerových míst na sídlišti Brněnská, která by měla zlepšit situaci s uspořádáním i celkovou kapacitou kontejnerů na tříděný odpad. Na Vámi zmiňované místo není nyní možné umisťovat další kontejner a bohužel je toto místo využíváno a přeplňováno jinými osobami než jsou obyvatelé bytového domu, pro které je místo určeno. Prosíme, abyste v případě naplnění kontejneru využili nejbližší místo mezi domy č. 90 a 96. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Michal Klaška, místostarosta města Šlapanice 16. 04. 2019

Občan 19. 02. 2019

Informace o svozových dnech naleznete na městském webu: https://www.slapanice.cz/komunalni-odpad/. Svozová firma vyveze pouze ty popelnice, které jsou ve svozový den vyneseny ven z přístřešků. To je jednoznačný signál posádce vozu, že popelnice je určena k vývozu. Popelnice, které zůstanou uvnitř přístřešku, nebudou vyvezeny. Toto se netýká přístřešků na kontejnery u bytových domů. Svozová společnost účtuje městu každou obslouženou popelnici. Pokud je zaplněná ve svozový den jen částečně, je proto pro město žádoucí ji nenechat vyvést. Svozová společnost má pokyn poloprázdné popelnice nesvážet.

Dalibor Martišek 19. 02. 2019

Pavel Zmeškal 20. 12. 2018

Dobrý den, delší pauza mezi svozy vzniká přechodem mezi svozovými firmami. Podnět jsme vyhodnotili tak, že se mimořádný svoz konat nebude, protože to lze zvládnout dle navrženého režimu. Papíry se celkově svážejí méně než plasty, které měly svoz 27. 12. 2018. Směsný komunální odpad pak proběhl už 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019. Občanům jsou po celou dobu k dispozici sběrná místa a v pracovních dnech také sběrná střediska (provozní doba viz http://www.sateso.cz/SatesoIndex.html). Děkujeme za dotaz.

Michaela Trněná 04. 01. 2019

Občan 04. 10. 2018

Svozový kalendář se týká odvozu pytlů s tříděným odpadem od domácností. Kontejnery z veřejných sběrných hnízd se sváží každý týden, a to: úterý: sklo, středa až čtvrtek: plast, pátek: papír. Žádost o přistavení nových kontejnerů k bytovým domům na ul. Švehlova byla podána. 

Dalibor Martišek 04. 10. 2018

Občan 31. 08. 2018

Z hygienických důvodů se pytle zpět do oběhu nevrací.

 

Dalibor Martišek 31. 08. 2018

Občan 31. 08. 2018

Po individuální domluvě zasíláme pytle i kódy již teď. Např. pro občany, kteří dojíždí daleko do zaměstnání a z časových důvodů se nemohou stavit na úřadě.

 

Dalibor Martišek 31. 08. 2018

Občan 31. 08. 2018

Město Šlapanice uzavřelo se společností ISNO IT, s. r. o. (poskytovatelem systému) smlouvu o zpracování osobních údajů, která zakotvuje postavení města Šlapanice jako správce, společnost ISNO IT, s. r. o. jako zpracovatele těchto osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (včetně PSČ) a popisné údaje v rozsahu potřebném pro výpočet Úlevy na poplatku. A to za účelem realizace MESOH (Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství), který město zavedlo na základě smlouvy č. 0082/2017. Ochrana osobních údajů je následně upravena smlouvou č. 0094/2017. Kromě toho může občan zadat do svého odpadového účtu v MESOHu e-mail a telefonní číslo, což jsou osobní údaje nad rámec této smlouvy, proto je společnost ISNO IT, s. r. o. v této pozici správcem. Společnost ISNO IT, s. r. o. tyto údaje používá především pro realizaci osvětové kampaně (videa o tom, jak se třídí atd.), což podle právníků je ono obchodní a marketingové využití, pro které lze s osobními údaji legálně nakládat. (Nemáme ale žádné zprávy o tom, že by občanům psali nebo volali.) Pokud občan edituje údaje o své osobě, systém po něm vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud občan edituje údaje někoho jiného, vyžaduje systém čestné prohlášení, že osoba, jejíž údaje občan edituje, souhlasí s ochranou osobních údajů, a to z důvodu, že není možné v danou chvíli zjistit, kdo v rámci stanoviště (manžel, manželka, dítě) údaje edituje, proto se musí vzájemně poučit.

Dalibor Martišek 31. 08. 2018

Občan 24. 08. 2018

NE. Je to možnost navíc a je dobrovolná. Občané, pro které je pohodlnější nosit tříděný odpad do veřejných kontejnerů, mohou tak činit i nadále. Pytlový sběr je jen další možností jak třídit.


Dalibor Martišek 31. 08. 2018

Občan 24. 07. 2018

Vánoční stromky je možné odložit ve dvou sběrných dvorech na Dlouhé a Zemědělské ulici. Pro občany, kteří tuto možnost nemají, zajistilo odvoz Sateso.

Dalibor Martišek 24. 07. 2018

Občan 24. 07. 2018

Přes zimu zůstávají pouze velké hnědé kontejnery společnosti SATESO, ostatní kontejnery na bioodpad svozová služba na zimu odváží.

Dalibor Martišek 24. 07. 2018