Rozcestník

Školství – FVE na objektu ZŠ Šlapanice

FVE na objektu ZŠ Šlapanice

Aktualizováno dne 06. 5. 2024

       

Město Šlapanice připravuje projekt instalace fotovoltaické elektrárny na střechách pavilonů A a C Základní školy Šlapanice, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, které je zřizovatelem. Jedná se o FVE o výkonu 218,35 kWp. Vyrobená energie bude primárně spotřebovávána v objektech základní školy a přebytky budou ukládány do baterií (212 kWh) nebo dodávány do distribuční sítě. Základní škola, Šlapanice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, má uzavřenou Smlouvu o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy EG.D, a.s. Součástí projektu bude i řídící software (měřící a řídící prvek pro optimalizaci výroby a spotřeby energie). 

Projekt byl připravován v souladu s vyhlášenou 11. výzvou MŽP "Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách", Specifickým cílem 1.2, Opatřením 1.2.1. v rámci které město Šlapanice podalo úspěšně žádost o dotaci. 

Celkové způsobilé výdaje:               14 962 742,80 Kč

Výše dotace:                                      11 222 057,10 Kč

Výše spolufinancování:                     3 740 685, 70 Kč

V souladu se stavebním povolením byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Veškeré potřebné údaje jsou na profilu zadavatele. Termní pro podání nabídek je do 24.05.2024

Termín

30. 6. 2025

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Iva Vošterová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 330
e-mail: vosterova@slapanice.cz

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběr zhotovitele
Realizace
Akceptace / převzetí
Uzavření
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top