Rozcestník

Školství – Školička Sokolík III.

Aktualizováno dne 05. 5. 2022

Městu Šlapanice se podařilo získat dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na vybudování a dvouletý provoz dětské skupiny Školička Sokolík, která musela být vyčerpána do srpna 2018. 

Městu Šlapanice se podařilo získat dotaci také na navazující dvouletý provoz z tohoto operačního programu - do srpna 2020, tentokrát pod názvem Školička Sokolík II.

V projektu s názvem Školička Sokolík III. získalo město Šlapanice dotaci na provoz dětské skupiny od září 2020 do února 2022. 

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy 3.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem tohoto programu je zajistit docházku dětí, jejichž rodičům umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Proto musí být splněno, že minimálně jeden z pečujících rodičů dítěte navštěvujícího zařízení je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, studuje, nebo si zaměstnání hledá.

Péče o dítě v dětské skupině je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (zákon o dětské skupině), ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb.

Školička Sokolík je rodinného typu - se sídlem v nově zrekonstruovaných prostorách sokolovny s dětským hřištěm. Dětem je k dispozici nově vybavená, samostatná místnost s vlastním sociálním zařízením a výdejna jídla.

Více informací na: http://skolickasokolik.cz/

Předchozí projekty:

Školička Sokolík: https://projekty.slapanice.cz/skolstvi/skolicka-sokolik/

Školička Sokolík II: https://projekty.slapanice.cz/skolstvi/skolicka-sokolik-ii/

 

Název operačního programu:                  Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu:                                           CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016619

Celková částka uznatelných výdajů:       2 158 560,- Kč

Dotace ESF (85%):                                     1 834 776,- Kč

Dotace SR (10%):                                          215 856,- Kč

Povinná spoluúčast (5%):                            107 928,- Kč

Termín

09/2020 - 02/2022

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Veronika Rašovská

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 333
e-mail: rasovska@slapanice.cz

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top