Rozcestník

Školství – Školička Sokolík II.

Aktualizováno dne 06. 4. 2022

Městu Šlapanice se podařilo získat dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na vybudování a dvouletý provoz dětské skupiny Školička Sokolík. Tato dotace na provoz musela být vyčerpána maximálně do srpna 2018.

Městu Šlapanice se podařilo získat dotaci na navazující dvouletý provoz z tohoto operačního programu, tentokrát pod názvem Školička Sokolík II.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy 3.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem tohoto programu je zajistit docházku dětí, jejichž rodičům umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Proto musí být splněno, že minimálně jeden z pečujících rodičů dítěte navštěvujícího zařízení je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, studuje, nebo si zaměstnání hledá.

Péče o dítě v dětské skupině je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (zákon o dětské skupině), ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb.

Školička Sokolík je rodinného typu, se sídlem v nově zrekonstruovaných prostorách sokolovny s dětským hřištěm. Dětem je k dispozici nově vybavená, samostatná místnost s vlastním sociálním zařízením a výdejna jídla.

Více informací na: http://skolickasokolik.cz/

Předchozí projekt Školička Sokolík: https://projekty.slapanice.cz/skolstvi/skolicka-sokolik/

 

Název operačního programu:                  Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu:                                           CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008680

Celková částka uznatelných výdajů:       2 476 578,- Kč

Dotace ESF (85%):                                     2 352 749,10 Kč

Dotace SR (10%):                                          247 657,80 Kč

Povinná spoluúčast (5%):                            123 828,90 Kč

Termín

09/2018 - 08/2020

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top