Rozcestník

Školství – Školička Sokolík

Aktualizováno dne 24. 7. 2018

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy 3.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Cílem tohoto programu je zajistit docházku dětí, jejichž rodičům umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Proto musí být splněno, že minimálně jeden z pečujících rodičů dítěte navštěvujícího zařízení je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, studuje, nebo si zaměstnání hledá.

Péče o dítě v dětské skupině je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (zákon o dětské skupině), ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb.

Zákon o dětské skupině nastavuje základní právní rámec poskytování služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být určitou alternativou výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte).

Pečující osoby v dětské skupině musí být odborně způsobilé. Poskytovatel je povinen zpracovat a dodržovat vnitřní pravidla a plán výchovy a péče, uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu a poskytovat služby pouze na základě písemné smlouvy se zákonným zástupcem.

Hygienické požadavky na prostory a provoz jsou upraveny vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Školička Sokolík je rodinného typu, se sídlem v nově zrekonstruovaných prostorách sokolovny s dětským hřištěm. Dětem je k dispozici nově vybavená, samostatná místnost s vlastním sociálním zařízením a výdejna jídla.

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0./15_035/0002154
Celková částka uznatelných výdajů:  3 000 444,- Kč
Dotace ESF (85%): 2 552 377,40 Kč
Dotace SR (10%):     300 044,40 Kč
Povinná spoluúčast (5%):  150 022,22 Kč

Termín

vybudování 04/2016 – 08/2016 provoz 09/2016 – 08/2018

Cena

3.000.444,- Kč

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top