Rozcestník

Cukrovar (ICEC) – Urbanisticko-architektonická soutěž

Cukrovar – nové centrum Šlapanic

Aktualizováno dne 11. 5. 2021

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality budoucího nového centra Šlapanic na území bývalého Cukrovaru a jeho okolí. Předpokládá se zde pestrý polyfunkční městský mix způsobů využití odpovídající centrálnímu významu v rámci města.

Základem zpracování má být Způsob využití (funkční náplň), Prostorové uspořádání (veřejná prostranství a charakter zástavby) a Ekonomický scénář rozvoje (etapizace realizace).

Zadání je rozděleno na požadované a doporučené požadavky řešení.

Dne 19. března 2021 se konalo ustavující jednání poroty soutěže o návrh řešení území Cukrovar - nové centrum Šlapanic. Porotě předsedá prof. Ing. arch. Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT. V porotě zasedají jak zástupci města, tak odborná veřejnost - urbanisté, krajináři a další přizvaní odborníci.

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality budoucího nového centra Šlapanic na území bývalého Cukrovaru a jeho okolí. Předpokládá se zde pestrý polyfunkční městský mix způsobů využití odpovídající centrálnímu významu v rámci města. Dne 14. dubna 2021 pak zastupitelé města schválili podmínky soutěže o návrh řešení území Cukrovar - nové centrum Šlapanic

Termín

21. září 2020 - pracovní jednání zastupitelů - příprava soutěže

9/2020 - 2/2021 - příprava zadávací dokumentace, předsoutěžní konzultace s odbornou porotou

19. března 2021 - ustavující jednání poroty soutěže o návrh řešení území Cukrovar - nové centrum Šlapanic

14. dubna 2021 - zastupiteli schváleny podmínky soutěže

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Cukrovar (ICEC)

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Výběr zhotovitele
Projektová dokumentace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top