Rozcestník

Cukrovar (ICEC) – Urbanisticko-architektonická soutěž

Cukrovar – nové centrum Šlapanic

Aktualizováno dne 21. 9. 2021

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality budoucího nového centra Šlapanic na území bývalého Cukrovaru a jeho okolí. Předpokládá se zde pestrý polyfunkční městský mix způsobů využití odpovídající centrálnímu významu v rámci města.

Základem zpracování má být Způsob využití (funkční náplň), Prostorové uspořádání (veřejná prostranství a charakter zástavby) a Ekonomický scénář rozvoje (etapizace realizace).

Zadání je rozděleno na požadované a doporučené požadavky řešení.

Dne 19. března 2021 se konalo ustavující jednání poroty soutěže o návrh řešení území Cukrovar - nové centrum Šlapanic. Porotě předsedá prof. Ing. arch. Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT. V porotě zasedají jak zástupci města, tak odborná veřejnost - urbanisté, krajináři a další přizvaní odborníci.

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality budoucího nového centra Šlapanic na území bývalého Cukrovaru a jeho okolí. Předpokládá se zde pestrý polyfunkční městský mix způsobů využití odpovídající centrálnímu významu v rámci města. Dne 14. dubna 2021 pak zastupitelé města schválili podmínky soutěže o návrh řešení území Cukrovar - nové centrum Šlapanic.

V druhé polovině července se sešla porota soutěže o návrh nového centra Šlapanic – Cukrovaru.

Jejím úkolem bylo vybrat z přihlášených zájemců další tři soutěžící ateliéry. K již vybraným ateliérům: Pavel Hnilička Architects+Planners, re:architekti a ov architekti přibyli další velmi zajímaví tvůrci: spojení švédského a brněnského ateliéru Kjellander Sjöberg Arkitektkontor + KOGAA, studioLIBRE a Žalský architekti.

Ve Šlapanicích tak budou soutěžit o návrh mimořádně kvalitní architekti - urbanisté. Porota má nyní za sebou výběr soutěžících a dalším krokem bude první kolo soutěže, kde se budou hodnotit už předložené návrhy. Kromě celkového návrhu využití 6hektarového území bude v centru pozornosti soutěžících především přestavba Sýpky jako jednoho z ústředních míst nového centra.

Ukázky realizovaných prací šesti soutěžících ateliérů naleznete níže ve fotogalerii.

Termín

21. září 2020 - pracovní jednání zastupitelů - příprava soutěže

9/2020 - 2/2021 - příprava zadávací dokumentace, předsoutěžní konzultace s odbornou porotou

19. března 2021 - ustavující jednání poroty soutěže o návrh řešení území Cukrovar - nové centrum Šlapanic

14. dubna 2021 - zastupiteli schváleny podmínky soutěže

červenec 2021 - zasedal porota, jež vybrala další tři soutěžící ateliéry (celkem je jich šest)

listopad 2021 - podání soutěžních návrhů a hodnocení - 1. fáze

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Cukrovar (ICEC)

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Výběr zhotovitele
Projektová dokumentace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top