Rozcestník

Cukrovar (ICEC) – Urbanisticko-architektonická soutěž

Cukrovar – nové centrum Šlapanic

Aktualizováno dne 04. 2. 2021

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality budoucího nového centra Šlapanic na území bývalého Cukrovaru a jeho okolí. Předpokládá se zde pestrý polyfunkční městský mix způsobů využití odpovídající centrálnímu významu v rámci města.

Základem zpracování má být Způsob využití (funkční náplň), Prostorové uspořádání (veřejná prostranství a charakter zástavby) a Ekonomický scénář rozvoje (etapizace realizace).

Zadání je rozděleno na požadované a doporučené požadavky řešení.

Nyní Komise územního rozvoje, na základě požadavků zastupitelů a konzultací s odborníky, připravuje zadávací dokumentaci soutěže.

Termín

21. 9. 2020 Pracovní jednání zastupitelů - Příprava soutěže

9/2020 - 2/2021 příprava zadávací dokumentace, předsoutěžní konzultace s odbornou porotou

 

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Cukrovar (ICEC)

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Výběr zhotovitele
Projektová dokumentace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top