Rozcestník

Cukrovar (ICEC) – Urbanisticko-architektonická soutěž

Cukrovar – nové centrum Šlapanic

Aktualizováno dne 12. 1. 2023

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality budoucího nového centra Šlapanic na území bývalého Cukrovaru a jeho okolí. Předpokládá se zde pestrý polyfunkční městský mix způsobů využití odpovídající centrálnímu významu v rámci města.

Základem zpracování má být Způsob využití (funkční náplň), Prostorové uspořádání (veřejná prostranství a charakter zástavby) a Ekonomický scénář rozvoje (etapizace realizace).

Zadání je rozděleno na požadované a doporučené požadavky řešení.

Dne 19. března 2021 se konalo ustavující jednání poroty soutěže o návrh řešení území Cukrovar - nové centrum Šlapanic. Porotě předsedá prof. Ing. arch. Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT. V porotě zasedají jak zástupci města, tak odborná veřejnost - urbanisté, krajináři a další přizvaní odborníci.

Dne 14. dubna 2021 zastupitelé města schválili podmínky soutěže o návrh řešení území Cukrovar - nové centrum Šlapanic.

V druhé polovině července se sešla porota soutěže o návrh nového centra Šlapanic – Cukrovaru. Jejím úkolem bylo vybrat z přihlášených zájemců další tři soutěžící ateliéry. K již vybraným ateliérům: Pavel Hnilička Architects+Planners, re:architekti a ov architekti přibyli další velmi zajímaví tvůrci: Kjellander Sjöberg + KOGAA + OpenFabric, studioLIBRE a Žalský architekti.

Ve Šlapanicích tak soutěžili o návrh mimořádně kvalitní architekti - urbanisté. Porota má nyní za sebou výběr soutěžících a dvě kola soutěže, kde hodnotila předložené návrhy. Kromě celkového návrhu využití 6hektarového území bude v centru pozornosti soutěžících především přestavba Sýpky jako jednoho z ústředních míst nového centra.

Hodnotící komise na svém zasedání dne 25. března 2022 rozhodla o pořádí:

1. místo - re:architekti

re:architekti Textová část [PDF 8.56 MB]

Panel 1 [PDF 10.5 MB]

Panel 2 [PDF 11.12 MB]

Panel 3 [PDF 6.87 MB]

Panel 4 [PDF 14.02 MB]

2. místo - Pavel Hnilička Architects+Planners Panel

Pavel Hnilička Architects+Planners Panel Textová část [PDF 3.68 MB]

Panel 1 [PDF 10.01 MB]

Panel 2 [PDF 8.33 MB]

Panel 3 [PDF 8.24 MB]

Panel 4 [PDF 14.85 MB]

3. místo - Kjellander Sjöberg+KOGAA+OpenFabric

Kjellander Sjöberg+KOGAA+OpenFabric Textová část [PDF 18.27 MB]

Panel 1 [PDF 17.74 MB]

Panel 2 [PDF 15.44 MB]

Panel 3 [PDF 10.8 MB]

Panel 4 [PDF 12.03 MB]

Termín

21. září 2020 - pracovní jednání zastupitelů - příprava soutěže

9/2020 - 2/2021 - příprava zadávací dokumentace, předsoutěžní konzultace s odbornou porotou

19. března 2021 - ustavující jednání poroty soutěže o návrh řešení území Cukrovar - nové centrum Šlapanic

14. dubna 2021 - zastupiteli schváleny podmínky soutěže

červenec 2021 - zasedal porota, jež vybrala další tři soutěžící ateliéry (celkem je jich šest)

19. listopadu 2021 - hodnocení soutěžních návrhů - 1. fáze

25. března 2022 - hodnocení soutěžních návrhů - 2. fáze

29. března 2022 - zasedání Rady města Šlapanice schválilo jako vítěze ateliér re:architekti

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Cukrovar (ICEC)

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Výběr zhotovitele
Realizace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top