Cukrovar (ICEC)

Občan 04. 10. 2018

Trasa je naplánována přes ul. Lidickou a následně Zemědělskou ven z města do zařízení k likvidaci, které si zasmluvní vybraná sanační firma. Projektovou dokumentaci včetně způsobu přepravy kontaminované zeminy zpracovaly odborné firmy, schválilo MŽP a další orgány. 

Michaela Trněná 04. 10. 2018

Občan 03. 10. 2018

Podle zpracované a schválené dokumentace sanace bude odvoz nebezpečných látek probíhat po dobu cca 90 pracovních dnů s frekvencí 20 aut denně. Odvoz bude vykonáván nákladními auty bez přívěsů (16t). Auta budou zaplachtována. Způsob dopravy vlakovou vlečkou nebyl v projektové dokumentaci uvažován, vlaková vlečka z areálu k železničnímu nádraží již dlouho není v provozu. Zprovoznění vlečky na přechodnou dobu by znamenalo další významné náklady na projekt (odhad 11 mil. Kč). Pozemky pod částí bývalé vlečky již navíc nepatří městu ani areálu, ale soukromým vlastníkům. Odhadovaný čas na získání nového povolení drážního úřadu a obnovení vlečky se všemi potřebnými náležitostmi činí minimálně 5 let, spíše však až 10 let. Získaná dotace musí být vyčerpána za 5 let, do roku 2023. Město by se v případě přípravy navrhované kolejové dopravy muselo vzdát nyní získané dotace 147 mil. Kč z Operačního programu životního prostředí EU. Prodloužit termín pro vyčerpání dotace nelze.  Město by muselo žádat o dotaci na vyčištění znovu. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 03. 10. 2018

Občan 03. 10. 2018

Většina nebezpečných látek z identifikovaných zdrojů bude na základě výsledků provedeného průzkumu areálu odtěžena a zlikvidována v prvním roce sanačních prací. Další 4 roky bude probíhat „promývání“ horninového prostředí s použitím intenzifikačních činidel. Takto vyplavené nebezpečné látky budou zachytávány a odčerpávány a dále likvidovány. Tzv. „zakonzervování“ nebezpečných látek v zemi, v areálu probíhat nebude, Ministerstvo životního prostředí požadovalo zásadní nápravná opatření a vyčlenilo na ně také finanční prostředky z OPŽP.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 03. 10. 2018

Občan 03. 10. 2018

Sanace bude provedena na celé ploše 20 000 m2, na které poukázal průzkum. Na sanaci je zpracována projektová dokumentace, ke které dalo souhlas Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) a Česká inspekce životního prostředí.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 03. 10. 2018

Občan 03. 10. 2018

Areál je v tuto chvíli plně využíván jako areál pro skladování a drobnou výrobu. Záměrem města je dosáhnout sanace areálu a jeho přebudování pro potřeby města. Dle „Aktualizace analýzy rizik“ ( 2017) je znečištěním zasaženo a k sanaci určeno cca 20 000 m2 z celkových 51 000 m2. Tedy více než 3/5 areálu lze využít bez jakéhokoliv omezení okamžitě. Zbývajících 20 000 m2 bude možné po sanaci rovněž využít s určitými omezeními, např. omezení hloubkového zakládání budov v určité části sanované plochy. Celou dokumentaci lze nalézt na webu https://projekty.slapanice.cz/cukrovar-icec/sanace-arealu-cukrovaru/.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 03. 10. 2018