Rozcestník

Veřejná prostranství – Obnova Morového kříže

Obnova kamenného kříže při silnici do Jiříkovic

Aktualizováno dne 25. 7. 2022

Kříž byl vybudován v roce 1855 vlastními náklady manželů Kadla a Mariany Zemanových jako poděkování za odvrácení Morové rány a nachází se na okraji města, po levé straně od silnice směrem do Jiříkovic, v místě křížení s ulicí Zemědělskou.

Restaurátorský zásah lze kvalifikovat jako periodickou údržbu památky, poslední zásah proběhl v roce 2000.

V rámci celkové obnovy kulturní památky je plánováno restaurování kamenného kříže včetně litinového korpusu Krista, nápisového štítku a nápisů ve dvou polích podstavce.

Bude provedeno zajištění statiky kamenného kříže vč. základové konstrukce a kompaktního propojení jednotlivých částí, restaurování kamenných prvků, reprofilace jednotlivých prvků a říms a doplnění chybějících a značně degradovaných částí. Dále bude nutné obnovit omítkové vrstvy a nápisy ve dvou polích. Součástí je též oprava drobných defektů a degradovaných povrchových úprav na litinovém korpusu Krista a štítku, provedení povrchových úprav zlacením a ošetření kamenného kříže hydrofobní povrchovou úpravou.

Dne 19. února 2021 podalo město Šlapanice na Jihomoravský kraj žádost o dotaci v rámci programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče“ ve výši 111 000 korun na restaurování morového kříže při silnici do Jiříkovic. Žádost o dotaci nebyla v roce 2021 schválena. Město bude dle vyhlášených výzev o dotaci žádat znovu v následujících letech.

Kříž je evidován u Národního památkového ústavu jako nemovitá kulturní památka.

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

ZPĚT NA Veřejná prostranství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Žádost o dotaci
Realizace
Uzavření
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top