Veřejná prostranství

Pavel Buzáš 09. 04. 2022

Dobrý den, děkujeme za dotaz. Otázka skateparku je stále v řešení. Rovněž jsme uvažovali i o pump tracku pro děti a mládež. Bohužel zatím není možná realizace. Město realizovalo v poslední době plno finančně poměrně náročných projektů, ať stavby nového školního pavilonu, sportovní haly a nové knihovny, úpravy v parku, opravy chodníků, opravu ulice Zemědělská a další. Tento projekt se tak prozatím především z finančních důvodů odložil. Ale o tom, že skatepark mládeži ve městě chybí, víme a snad ho v budoucnu, pokud nám to finanční situace dovolí, bude město moci vybudovat. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 05. 2022

občan 18. 10. 2018

Na asfaltové ploše u hřiště ZŠ je připravována výstavba nové sportovní haly. Předpokládáme, že od května příštího roku již nebude možné tuto plochu využívat. Z tohoto důvodu již nebudou prováděny větší opravy. Jednotlivé prvky skateparku budou demontovány a jejich konstrukce uskladněny, dokud nebude nelezeno jiné vhodné místo pro jejich umístění. Následně by byly prvky opraveny a umístěny do vybraného prostoru. Děkujeme za dotaz.

Michal Klaška 23. 10. 2018