Rozcestník

Veřejná prostranství – Obnova kříže u vochtrovny

KAMENNÝ KŘÍŽ U VOCHTROVNY

Aktualizováno dne 30. 8. 2021

Kříž byl zbudován začátkem 2. poloviny 19. Století a nachází se v polích při bývalé okresní silnici ze Šlapanic do Tuřan v blízkosti železničního přejezdu.

V rámci celkové obnovy kříže je plánováno restaurování kamenných částí objektu včetně náhrady stávajícího litinového korpusu Krista za korpus nový, adekvátní velikosti ve vztahu k objemové konfiguraci kamenného kříže a úprava stávající mramorové pamětní desky.

Na restaurování kříže se městu podařilo získat dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 46 000 Kč.

Restaurátorský zásah lze kvalifikovat jako periodickou údržbu památky. Poslední zásah proběhl v roce 2009 u příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI.

Realizátor: Patrik Matoušek

Dne 19. února 2021 podalo město Šlapanice na Jihomoravský kraj žádost o dotaci v rámci programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče“ ve výši 111 000 korun na restaurování morového kříže při silnici do Jiříkovic. Žádost o dotaci nebyla schválena.

Termín

1. září - 31. října 2019

Začátkem září byl kříž demontován a na místě proveden nový základ. Práce na kříži byly prováděny v dílnách realizátora. Nyní je již kříž osazen zpět na původní místo.

Cena

111 000 Kč

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Veřejná prostranství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top