Rozcestník

Školství – Pavilon F - novostavba učebního pavilonu

Rozšíření kapacity ZŠ Šlapanice - novostavba pavilonu F

Aktualizováno dne 06. 4. 2022

Naše základní škola se pohybovala již na hranici své kapacity. Cílem projektu byla stavba nového pavilonu pro rozšíření kapacit ZŠ ve Šlapanicích.

Stavba byla realizována na pozemku v areálu školy. Objekt byl navržen pro 10 tříd a 300 žáků, s příslušným zázemím a vybavením pro provoz školy a výdejnou jídel. Toto řešení zajistilo dostatečnou a plynulou komunikaci mezi kmenovou školou, školní jídelnou i tělocvičnou a bazénem. Tato stavba nového pavilonu byla v podstatě jedinou možnou variantu – město Šlapanice nedisponuje volnými pozemky k takové stavbě v jiném místě na svém katastru, stavba v jiné lokalitě v rámci Šlapanic by navíc znesnadňovala komunikaci uvnitř školy. Postavit zcela novou školu by přineslo dodatečné náklady na vedení a řízení této školy, nutné nové prostory tělocvičny, kuchyně atd.  

Pro novostavbu pavilonu byl vybrán pozemek ve svažitém terénu v areálu ZŠ Šlapanice nad bytovými domy Na Zahrádkách a vedle venkovního sportoviště. Pozemek je rozdělen na dvě terasy. Na horní rovinaté ploše probíhá výstavba nové sportovní haly (pavilon G), na dolní rovinaté ploše byl navržen dvoupodlažní objekt výrazně obdélníkového půdorysu. Hlavní fasáda je orientována jihozápadně. Konstrukční řešení stavby pavilonu je z železobetonového vyzdívaného skeletu s monolitickými stropy. Stavba bude založena na pilotech. Střecha je plochá, extenzivní.

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo financí a také Jihomoravský kraj v rámci projektu: "ZŠ Šlapanice - Interiérové vybavení pavilonu F".

Termín

Nový pavilon F byl připraven pro žáky základní školy od 1. září 2020.

Cena

Skutečně uhrazená cena za stavbu pavilonu F je 121.632.303 Kč včetně DPH.

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Zhotovitelé:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top