Školství – Pavilon F - novostavba učebního pavilonu

Rozšíření kapacity ZŠ Šlapanice - novostavba pavilonu F

Aktualizováno dne 11. 7. 2019

V současné chvíli se naše základní škola pohybuje na hranici své kapacity. Cílem projektu je stavba nového pavilonu pro rozšíření kapacit ZŠ ve Šlapanicích.

Stavba bude realizována na pozemku v areálu školy. Objekt je navržen pro 10 tříd a 300 žáků, s příslušným zázemím a vybavením pro provoz školy a výdejnou jídel. Toto řešení zajistí dostatečnou a plynulou komunikaci mezi kmenovou školou, školní jídelnou i tělocvičnou a bazénem. Toto řešení přístavby nového pavilonu je v podstatě jedinou možnou variantu – město Šlapanice nedisponuje volnými pozemky k takové stavbě v jiném místě na svém katastru, stavba v jiné lokalitě v rámci Šlapanic by navíc znesnadňovala komunikaci uvnitř školy. Postavit zcela novou školu by přineslo dodatečné náklady na vedení a řízení této školy, nutné nové prostory tělocvičny, kuchyně atd.  

Pro novostavbu pavilonu byl vybrán pozemek ve svažitém terénu v areálu ZŠ Šlapanice za venkovním sportovištěm, který je rozdělen na dvě terasy. Na horní rovinaté ploše je plánována výstavba tělocvičny, na dolní rovinaté ploše navrhujeme dvoupodlažní objekt výrazně obdélníkového půdorysu. Hlavní fasáda je orientována jihozápadně. Konstrukční řešení stavby pavilonu je předpokládáno z železobetonového vyzdívaného skeletu s monolitickými stropy. Stavba bude založena na pilotech. Střecha je uvažována plochá, extenzivní.

Na realizaci projektu má město přislíbenou dotaci z Ministerstva financí.

Níže je přiložena vizualizace nového pavilonu F základní školy.

Termín

Město Šlapanice má pravomocné stavební povolení. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby pavilonu F. Předpokládaný termín zahájení stavby je na přelomu srpna a září letošního roku. Nový pavilon F by měl být připraven pro žáky základní školy v září roku 2020.

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top