Rozcestník

Školství – Pavilon F - novostavba učebního pavilonu

Rozšíření kapacity ZŠ Šlapanice - novostavba pavilonu F

Aktualizováno dne 01. 4. 2020

V současné chvíli se naše základní škola pohybuje na hranici své kapacity. Cílem projektu je stavba nového pavilonu pro rozšíření kapacit ZŠ ve Šlapanicích.

Stavba bude realizována na pozemku v areálu školy. Objekt je navržen pro 10 tříd a 300 žáků, s příslušným zázemím a vybavením pro provoz školy a výdejnou jídel. Toto řešení zajistí dostatečnou a plynulou komunikaci mezi kmenovou školou, školní jídelnou i tělocvičnou a bazénem. Tato stavba nového pavilonu je v podstatě jedinou možnou variantu – město Šlapanice nedisponuje volnými pozemky k takové stavbě v jiném místě na svém katastru, stavba v jiné lokalitě v rámci Šlapanic by navíc znesnadňovala komunikaci uvnitř školy. Postavit zcela novou školu by přineslo dodatečné náklady na vedení a řízení této školy, nutné nové prostory tělocvičny, kuchyně atd.  

Pro novostavbu pavilonu byl vybrán pozemek ve svažitém terénu v areálu ZŠ Šlapanice nad bytovými domy Na Zahrádkách a vedle venkovního sportoviště. Pozemek je rozdělen na dvě terasy. Na horní rovinaté ploše je plánována výstavba nové sportovní haly (pavilon G), na dolní rovinaté ploše navrhujeme dvoupodlažní objekt výrazně obdélníkového půdorysu. Hlavní fasáda je orientována jihozápadně. Konstrukční řešení stavby pavilonu je předpokládáno z železobetonového vyzdívaného skeletu s monolitickými stropy. Stavba bude založena na pilotech. Střecha je uvažována plochá, extenzivní.

Dotace na výstavbu učebního pavilonu byla Ministerstvem financí přidělena, nyní probíhá její čerpání.

Níže je přiložena vizualizace nového pavilonu F základní školy.

Výstavba nových pavilonů ZŠ a rozšíření kapacity kuchyně i přes současnou komplikovanou situaci nadále pokračují, viz fotografie níže. 

Termín

Stavební práce byly započaty v srpnu roku 2019. Nový pavilon F by měl být připraven pro žáky základní školy v září roku 2020.

Cena

Vysoutěžená cena za stavbu pavilonu F je 120.631.271 Kč včetně DPH.

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Válková

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
číslo kanceláře: 116
telefon: 533 304 330
e-mail: valkova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top