Rozcestník

Školství – Pavilon G - sportovní hala

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon G, sportovní hala

Aktualizováno dne 03. 8. 2020

Potřeba rozšířit kapacitu pro sportování je vyvolána zvyšujícím se počtem žáků na naší ZŠ. Jelikož nová sportovní hala bude sloužit především žákům ZŠ, hledala se možnost postavit tuto halu v těsném sousedství školy. Hala tak bude postavena na místě bývalého skateparku vedle současného venkovního sportovního areálu. Vzhledem k okolní zástavbě (základní škola a sportovní areál) zapadá svou koncepčností do stávajícího území. Zároveň stavba nijak neporušuje regulativy daného území a odpovídá svými proporcemi požadavkům uživatele. Účelem návrhu bylo vytvořit víceúčelový objekt určený pro sport a sportovní rekreaci především pro školní využití.

Dotace na výstavbu sportovní haly Ministerstva financí byla přidělena, nyní probíhá její čerpání.

Výstavba nových pavilonů ZŠ a rozšíření kapacity kuchyně i přes současnou komplikovanou situaci nadále pokračují, viz fotografie níže. 

Termín

Stavební práce byly zahájeny v září letošního roku. Sportovní hala by měla být připravena pro nový školní rok 2020/2021.

Cena

Vysoutěžená cena za stavbu pavilonu G je 38.914.464 Kč včetně DPH.

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Válková

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
číslo kanceláře: 116
telefon: 533 304 330
e-mail: valkova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top