Školství – Pavilon G - sportovní hala

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon G, sportovní hala

Aktualizováno dne 30. 9. 2019

Potřeba rozšířit kapacitu pro sportování je vyvolána zvyšujícím se počtem žáků na naší ZŠ. Jelikož nová sportovní hala bude sloužit především žákům ZŠ, hledala se možnost postavit tuto halu v těsném sousedství školy. Hala tak bude postavena na místě bývalého skateparku vedle současného venkovního sportovního areálu. Vzhledem k okolní zástavbě (základní škola a sportovní areál) zapadá svou koncepčností do stávajícího území. Zároveň stavba nijak neporušuje regulativy daného území a odpovídá svými proporcemi požadavkům uživatele. Účelem návrhu bylo vytvořit víceúčelový objekt určený pro sport a sportovní rekreaci především pro školní využití.

Na realizaci projektu má město přislíbenou dotaci z Ministerstva financí.

Níže je přiložena vizualizace sportovní haly.

Termín

Město Šlapanice má pravomocné stavební povolení pro výstavbu sportovní haly.V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby pavilonu G. Předpoládaný termín zahájení stavebních prací je přelom srpna a září letošního roku.

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Válková

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
číslo kanceláře: 116
telefon: 533 304 330
e-mail: valkova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top