Rozcestník

Školství – Pavilon G - sportovní hala

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon G, sportovní hala

Aktualizováno dne 13. 1. 2021

Potřeba rozšířit kapacitu pro sportování je vyvolána zvyšujícím se počtem žáků na naší ZŠ. Jelikož nová sportovní hala bude sloužit především žákům ZŠ, hledala se možnost postavit tuto halu v těsném sousedství školy. Hala tak byla postavena na místě bývalého skateparku vedle současného venkovního sportovního areálu. Vzhledem k okolní zástavbě (základní škola a sportovní areál) zapadá svou koncepčností do stávajícího území. Zároveň stavba nijak neporušuje regulativy daného území a odpovídá svými proporcemi požadavkům uživatele. Účelem návrhu bylo vytvořit víceúčelový objekt určený pro sport a sportovní rekreaci především pro školní využití.

Dotace na výstavbu sportovní haly Ministerstva financí byla přidělena, proběhlo její čerpání.

Výstavba nových pavilonů ZŠ a rozšíření kapacity kuchyně i přes komplikovanou situaci s pandemií Covid-19 byly dokončeny v roce 2020. 

Termín

Sportovní hala byla dokončena na podzim 2020.

Cena

Vysoutěžená cena za stavbu pavilonu G je 38.914.464 Kč včetně DPH.

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Zhotovitelé:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top