Rozcestník

Ostatní – Zvýšení kvalifikace pracovníků MěÚ

Zvýšení kvalifikace pracovníků MěÚ

Aktualizováno dne 19. 8. 2021

Název projektu: Zvýšení kvalifikace a profesionality pracovníků MěÚ Šlapanice Reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002810

Předmětem projektu je realizace vzdělávacích kurzů se zaměřením na zadávání veřejných zakázek, práci s elektronickým nástrojem určeným pro zadávání veřejných zakázek a s tím spojené problematiky kybernetické bezpečnosti. Dále bude rozšířen jednotný systém finančního řízení pro MěÚ Šlapanice včetně nezbytného vzdělávání v této oblasti.

V rámci projektu budou proškoleni pracovníci MěÚ Šlapanice v těchto kurzech:

 • Veřejné zakázky
 • Zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu
 • Finanční řízení a jeho vazba na strategické a projektové řízení  

Cílem projektu je zdokonalit výkon a profesionalizaci veřejné správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků, a to jednak automatizací administrace výběrových řízení, naplněním standardů bezpečnosti informací, tak i nastavením procesu finančního řízení.  

Výstupem bude aktualizovaný plán realizace projektu, ustavený a konsolidovaný projektový tým, stanovená pravidla a postupy pro jednotlivé oblasti práce týmu s cílovými skupinami, dodavateli a zapojenými organizacemi, zahájená externí komunikace a příprava aktivit projektu pro cílové skupiny. Rozšíření znalostí a odbornosti v oblasti zadávání a obsluhy elektronického systému veřejných zakázek, zvýšení znalostí zaměstnanců úřadu v ICT bezpečnosti. Nastavením jednotného systému finančního řízení města dojde k propojení systému finančního, projektového a strategického řízení. Celkové organizační a metodické zajištění realizace projektu.  

Celková částka 1 943 925,50 Kč
Dotace ESF (85%) 1 652 336,67 Kč
Dotace SR (10%) 194 392,54 Kč
Povinná spoluúčast města (5%) 97 196,29 Kč

Termín

únor 2017 až říjen 2018

Cena

Celková částka 1 943 925,50 Kč

Fotografie

ZPĚT NA Ostatní

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Schválení
Realizace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Doprava
 • Místní komunikace
 • Školství
 • Veřejná prostranství
 • Životní prostředí
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top