Rozcestník

Ostatní – Strategické dokumenty pro město Šlapanice

Strategické dokumenty pro město Šlapanice

Aktualizováno dne 19. 8. 2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007454

Cílem realizace projektu je vytvoření sady strategických dokumentů, jejíž potřebnost vychází z požadavků norem a zákonů, následně také z vedení a provozu samotného města Šlapanice. Jedná se o vytvoření sedmi strategických dokumentů pro řízení klíčových aktivit oblastí rozvoje města. Realizací těchto aktivit dojde k propojení a optimalizaci plánování procesů a zkvalitnění strategického řízení, kdy výstupy z vytvořených strategických dokumentů budou přínosem jak pro MÚ města Šlapanice, tak i pro širokou veřejnost.

Strategické dokumenty, které město Šlapanice v současné době prioritně potřebuje, jsou následující:

 • Pasportizace veřejných komunikací: dokument obsahující základní evidenci pozemních komunikací, která slouží obci jako přehled o jejich majetku vč. návrhu vazby na GIS prezentaci pasportu.
 • Pasportizace inženýrských sítí: Pasport inženýrských sítí zjišťuje a hodnotí stav prvků inženýrských sítí v obci. Bude sloužit také jako podklad pro budoucí správu majetku obce či pro tvorbu koncepce rozvoje a obnovy zařízení. Pasport inženýrských sítí je zpracován v grafické a tabulkové formě.
 • Průkaz energetické náročnosti budov: bude sloužit k vyhodnocení energetické náročnosti budovy, kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.
 • Pasportizace budov: dokument tvořící detailní popis celého objektu, včetně vnitřních technologií. 
 • Energetický audit města: dokument obsahující informace o stavu současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov města, včetně předpokládané výše technicky dosažitelných energetických úspor v energetickém hospodářství města.
 • Energetický audit vybraných objektů: dokument obsahující informace o způsobech a úrovní využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných subjektů včetně návrhu na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.
 • Pasportizace zeleně: základem pasportizace je určení skladby biologických a technických prvků a jejich lokalizace. V dokumentu pasportu zeleně bude možno získat údaje o výměrách ploch (trávníky, květinové záhony, živé ploty, dětská hřiště aj.) i o počtech jednotlivých prvků (stromy, keře, mobiliář aj.). Jako výstup bude především grafická část (mapa a tabulka).  

Tyto strategické dokumenty budou souborem popisného a grafického obsahu daných pasportů a dalších dokumentů. Na základě postupně realizované strategické dokumentace bude město efektivně řešit a řídit oblasti, spadající do působnosti města koncepčním způsobem.      

Termín realizace projektu:  rok 2018 - 2019
Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:   CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007454
Celková částka uznatelných výdajů:  8 800 000 Kč
Dotace ESF (85%):    7 480 000 Kč
Dotace SR (10%):  880 000 Kč
Povinná spoluúčast (5%):  

440 000 Kč

Výběrové řízení na zhotovitele těchto dokumentů bylo dokončeno a vybráni tito zhotovitelé: PVK BUILD s.r.o. a MDP GEO, s.r.o.

V týdnu od 12. 8. do 16. 8. 2019 proběhlo měření a pořizování panoramatických snímků, které budou použity pro Pasport komunikací, zeleně a sítí. Ve městě byli zřízený tzv. vlícovací body, které sloužily k přesnému zaměření projíždějícího mapovacího vozidla.

Dokumenty byly postupně předávány městu a projekt byl ukončen k 31. 12. 2019. Nyní probíhá vyúčtování dotace.

Termín

2018 - 12/2019

Cena

Konečná celková částka uznatelných výdajů: 4 490 000 Kč (došlo k úspoře díky soutěži na zhotovitele)

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Ostatní

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Schválení
Realizace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Doprava
 • Místní komunikace
 • Školství
 • Veřejná prostranství
 • Životní prostředí
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top