Rozcestník

Ostatní – Principy rozvoje města

Principy rozvoje města Šlapanice

Aktualizováno dne 04. 1. 2023

Principy rozvoje města Šlapanice, dříve nazývané Urbanisticko-dopravní studie města Šlapanice, jsou koncepční studií, která slouží jako podklad pro další stupně projektových dokumentací, dále jako podklad pro rozhodování v rámci investičních záměrů města, ale i jiných dotčených orgánů.

Studie je zadána na základě Akčního plánu 2020 – 2021 v rámci Strategického plánu rozvoje města Šlapanice 2020 – 2025. Zadání bylo zpracováno Komisí územního rozvoje města Šlapanice a schváleno Radou města Šlapanice dne 8. ledna 2020.

 

Principy rozvoje města Šlapanice jsou komplexní strategický nástroj sloužící ke kontinuálnímu a ucelenému rozvoji města a bude rozdělen do tří části sledujících své dílčí cíle:

Základní koncepce rozvoje: Cílem je vypracování návrhu směřování rozvoje města, který řeší všechny vrstvy celku sídla a je tak podkladem pro podrobnější ÚPD, definuje rámce pro Generely lokalit, ale např. i doporučení pro vydávání obecně závazných vyhlášek.

Generely lokalit: Cílem je vypracování návrhů upřesňujících rozvoj jednotlivých lokalit zejména z pohledu městských investic – systémového řešení veřejných prostranství a koordinace městských staveb. Smyslem je definice rámců pro zadávání jednotlivých projektů.

Principy tvorby veřejných prostranství a vybavenosti: Cílem je vypracování podpůrného metodického nástroje sledujícího podstatné aspekty tvorby v rámci veřejných investic. Materiál bude reflektovat obecné trendy definicí příkladů konkrétních řešení vhodných pro místní kontext.

Termín

leden až únor 2020 - výběr zpracovatele

květen 2020 až 8/2022 - zpracování studie

květen až prosinec 2020 - 1. etapa Základní koncepce rozvoje

4. března 2021 - představil Ing. arch. Lukáš Grasse zastupitelům Urbanisticko-dopravní studii města

duben až srpen 2021 - 2. etapa Generely lokalit

12. září 2021 - OBŠLAP ŠLAPANIC

březen až srpen 2022 - 3. etapa Principy tvorby veřejných prostranství a vybavenosti

9. 6. 2022 - představil Ing. arch. Lukáš Grasse zastupitelům 2. etapu a základní principy 3. etapy

17. července 2022 - OBŠLAP ŠLAPANIC II.

14. 9. 2022 - Zastupitelstvo města vzalo dokument na vědomí 

14. 12. 2022 - Zastupitelstvo města dokument na svém 2. zasedání schválilo

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

gogolák + grasse s.r.o.

 Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

ZPĚT NA Ostatní

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top