Rozcestník

Ostatní – Pořízení vozidel pro pečovatelskou službu města Šlapanice

Aktualizováno dne 09. 4. 2024

Dne 20. 10. 2023 byla podána žádost o dotaci na na pořízení vozidel pro pečovatelskou službu v rámci výzvy č. 31_23_066 "Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II", Ministerstva práce a sociálních věcí, Národního plánu obnovy. Podmínkou poskytovatele dotace je splnění emisního limitu 50 g CO2/km a kapacita baterie vyšší než 10 kWh. Projekt řeší problém, kdy pečovatelská služba (dále jen PS) není vybavena dostačujícím počtem vozidel, které by jí umožňovaly přepravovat pečovatelky ke klientům. PS rozšiřuje své služby pro další obce na území ORP Šlapanice, navyšuje počet pečovatelek a potřebuje zajistit přepravu pečovatelek  ke klientům, aby spolu mohli zajistit běžné nákupy, pochůzky a zprostředkovat kontakt klientů PS se společenským prostředím v ORP Šlapanice (dovoz k lékaři, do lékárny, na úřad, apod.). Jedná se tedy o dovybavení poskytovatele služby (město Šlapanice).   

Výzva:                                      č. 31_23_066 "Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II", MPSV, NPO

Číslo projektu:                        CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_066/0008304

Celkové výdaje projektu:        4 780 000,00 Kč 

Dotace:                                     3 957 355,40 Kč

Spoluúčast města:                     822 644,60 Kč

Termín

15. 11. 2024

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Bc. Gabriela Vogtová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 352
e-mail: vogtova@slapanice.cz

ZPĚT NA Ostatní

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběr zhotovitele
Realizace
Akceptace / převzetí
Uzavření
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top