Rozcestník

Ostatní – Obnova Morového kříže

Obnova kamenného kříže při silnici do Jiříkovic

Aktualizováno dne 20. 7. 2020

Kříž byl vybudován v roce 1855 vlastními náklady manželů Kadla a Mariany Zemanových jako poděkování za odvrácení Morové rány a nachází se na okraji města, po levé straně od silnice směrem do Jiříkovic, v místě křížení s ulicí Zemědělskou.

Restaurátorský zásah lze kvalifikovat jako periodickou údržbu památky, poslední zásah proběhl v roce 2000.

V rámci celkové obnovy kulturní památky je plánováno restaurování kamenného kříže včetně litinového korpusu Krista, nápisového štítku a nápisů ve dvou polích podstavce.

Bude provedeno zajištění statiky kamenného kříže vč. základové konstrukce a kompaktního propojení jednotlivých částí, restaurování kamenných prvků, reprofilace jednotlivých prvků a říms a doplnění chybějících a značně degradovaných částí. Dále bude nutné obnovit omítkové vrstvy a nápisy ve dvou polích. Součástí je též oprava drobných defektů a degradovaných povrchových úprav na litinovém korpusu Krista a štítku, provedení povrchových úprav zlacením a ošetření kamenného kříže hydrofobní povrchovou úpravou.

Kříž je evidován u Národního památkového ústavu jako nemovitá kulturní památka.

Na restaurování kříže město zažádalo o dotaci na obnovu památek z rozpočtu Jihomoravského kraje.

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ POZASTAVIL PŘIDĚLOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z KRAJSKÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ DO ZÁŘÍ

Město bylo JMK osloveno a vyzváno k přehodnocení svého požadavku vzhledem k ekonomické situaci v souvislosti s epidemií koronaviru.

Realizace tohoto záměru byla přesunuta na rok 2021.   

Termín

plán: 07-10/2021

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

ZPĚT NA Ostatní

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top