Rozcestník

Ostatní – Pořízení vozidla pro sociální služby města Šlapanice

Pořízení vozidla pro sociální služby města Šlapanice

Aktualizováno dne 11. 12. 2023

EU a MMR_logo

Koncem roku 2021 byla podána žádost o dotaci na „Pořízení vozidla pro sociální služby města Šlapanice“ v rámci 101. Výzvy IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností, specifického cíle REACT – EU (MMR). Žádost úspěšně prošla procesem hodnocení a byla doporučena k financování. Projekt řeší problém, kdy pečovatelská služba není vybavena vozidly, které by jí umožňovaly přepravovat imobilní pacienty. Jedná se tedy o dovybavení poskytovatele služby – města Šlapanice – vozidlem pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu, vozidlo bude vybaveno hydraulickou zvedací plošinou. Vozidlo musí na základě dotačních požadavků splňovat emisní limit 95 g CO2/km. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele vozu. 

Výzva:                                       IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností (REACT EU)

Číslo projektu:                         CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017111

Celkové výdaje projektu:        1 627 036,38 Kč

Dotace:                                     1 464 332,74 Kč

Spoluúčast města:                     162 703,64 Kč

Dne 30. 11. 2023 bylo městu Šlapanice vozidlo předáno firmou CanoCar, s.r.o. Projekt je třeba dokončit dotačně.

Termín

31. 12. 2023

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Veronika Rašovská

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 333
e-mail: rasovska@slapanice.cz

Zhotovitelé:

CanoCar, s.r.o.

Štursova 580/47, 616 00 Brno - Komín 

Fotografie

ZPĚT NA Ostatní

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběr zhotovitele
Realizace
Akceptace / převzetí
Uzavření
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top