Rozcestník

Ostatní – Energetický management pro město Šlapanice

Energetický management pro město Šlapanice

Aktualizováno dne 05. 1. 2023

Městu Šlapanice se podařilo získat dotaci na projekt "Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu" ze Státního programu EFEKT II na podporu úspor energie. Projekt řeší zavedení systému hospodaření s energiemi v podobě energetického managementu (EnMS) v 11 objektech města Šlapanice. Výstupem bude stanovení energetické politiky města, stanovení týmu EnMS, vymezení rozsahu EnMS za účelem monitorování dat o spotřebě energie. Bude stanoveno, jakým způsobem budou data monitorována, sledována a zaznamenávána. Součástí EnMS bude stanovení cílů a cílových hodnot, identifikace příležitostí pro úspory energie a závěrečné vyhodnocení. Proběhlo výběrové řízení, byl vybrán zhotovitel AB Solartrip s.r.o.

Dne 3. 11. 2022 byl podepsán protokol o předání a převzetí hotového díla, projekt bude vypořádán s poskytovatelem dotace. Energetický management byl implementován od 06 - 10/2022, bude udržován minimálně po dobu tří let.

Termín

31.12.2022

Cena

Dotační program:          Státní program na podporu úspor energie EFEKT II

Celkové náklady:            264 990,00 Kč 

Dotace:                            238 491,00 Kč

Vlastní zdroje:                   26 499,00 Kč 

 

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Veronika Rašovská

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 333
e-mail: rasovska@slapanice.cz

Zhotovitelé:

AB Solartrip s.r.o.

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

ZPĚT NA Ostatní

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběr zhotovitele
Realizace
Uzavření
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top