Rozcestník

Ostatní – Budování varovných a výstražných systémů

Preventivní protipovodňová opatření města Šlapanice - Budování varovných, hlásných a výstražných systémů

Aktualizováno dne 27. 8. 2018

EU - Fond soudržnosti

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 35. výzvy MŽP, prioritní osa 1, specifický cíl 1.4.

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Projekt je zaměřen na zlepšení systému povodňové ochrany ve městě Šlapanice. V současné době jsou zařízení sloužící k informování obyvatelstva nevyhovující a stávající prvky lokálního výstražného systému neposkytují dostatečné informace pro včasnou výstrahu. V editoru dat systému POVIS nejsou zavedeny všechny relevantní informace týkající se povodňové komise a povodňového plánu. V rámci daného projektu bude instalována vysílací ústředna, bezdrátové hlásiče, vodoměrná stanice, el. siréna a převaděč VF signálu.

Termín realizace projektu: rok 2017
Název operačního programu: Operační program Životní prostředí
Číslo projektu:   CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002149
Celková částka uznatelných výdajů: 4 547 441,- Kč
Dotace FS (70%):  3 183 208,70 Kč
Povinná spoluúčast (30%):  1 364 232,30 Kč

Termín

2017

Cena

4 547 441,- Kč

ZPĚT NA Ostatní

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Schválení
Realizace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top