Rozcestník

Ostatní – Aktualizace Strategického plánu rozvoje města

Zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města Šlapanice z 01/2014 na období do roku 2025

Aktualizováno dne 19. 8. 2021

Město Šlapanice má zpracovaný Strategický plán rozvoje města do roku 2020, schválený zastupitelstvem města dne 29. 1. 2014. Zpracovaný dokument obsahuje analytickou a návrhovou část viz dokument na webových stránkách města Šlapanice https://www.slapanice.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta.

Cílem projektu je aktualizovat údaje v tomto dokumentu, provést srovnání s jinými městy Jihomoravského kraje podobné velikosti a zpracovat dotazníkové šetření týkající se pohledu občanů na jednotlivé oblasti života v obci.

Další částí projektu by měla být strategická vize, akční plán a určení programových střednědobých priorit města.

V rámci projektu proběhlo od 7. 6. do 30. 6. 2019 dotazníkové šetření. Vyplněný dotazník, který byl přílohou Šlapanického zpravodaje 3/2019, mohli občané odevzdat do označeného boxu na podatelně MěÚ Šlapanice. Zde si mohli také v případě potřeby vyzvednout další výtisk. Dotazník bylo možno vyplnit i elektronicky.

V první polovině července proběhlo elektronické dotazníkové šetření u podnikatelských subjektů. 

Proběhlo vyhodnocení získaných dat z dotazníků, zpracovala se analytická část a projednána část návrhová.

 

Kdo se zapojil do tvorby nového plánu:

 • 602 občanů se zúčastnilo dotazníkového šetření, kde vyjadřovali své názory na stávající stav i budoucí rozvoj města
 • 66 podnikatelských subjektů, kteří vyjádřili své názory, připomínky a podněty 
 • 34 odborníků se zapojilo do práce pracovních skupin
 • 9 zástupců všech politických stran šlapanického zastupitelstva

Celkovou zodpovědnost za průběh, koordinaci a řízení procesu tvorby nového Strategického plánu rozvoje města má devítičlenná Řídící skupina, která je složena z pověřených zástupců volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu města.

Níže jsou v Dokumentech uvedeny výsledky dotazníkového šetření. Ostatní dokumenty naleznete na webu města: https://www.slapanice.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta

 

Informace o plnění Akčního plánu rozvoje města za rok 2020

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 11. zasedání dne 2. 12. 2020 vzalo na vědomí Zprávu o průběžném plnění Akčního plánu 2020 – 2021, který je součástí Strategického plánu rozvoje města Šlapanice 2020 – 2025. Tato zpráva je k dispozici níže v Dokumentech.

 

Termín

4/2019 - 12/2019

Dotazníkové šetření: 7. 6. až 30. 6. 2019

Úvodní setkání pracovních skupin: 18. 6. až 20. 6. 2019

Dotazníkové šetření u podnikatelských subjektů: 28. 6. až 14. 7. 2019

Druhé setkání pracovních skupin: 10. 9. až 12. 9. 2019

Pracovní setkání zastupitelů s prezentací: 3. 10. 2019

Veřejné projednání: 4. listopadu 2019 v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice od 18 hodin

Strategický plán schválen ZM: 4. 12. 2019

Zpráva o průběžném plnění Akčního plánu za rok 2020 schválena ZM 2. 12. 2020

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

AQE advisors, a.s., Ing. Pavel Franěk

třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno - střed

ZPĚT NA Ostatní

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Doprava
 • Místní komunikace
 • Školství
 • Veřejná prostranství
 • Životní prostředí
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top