Rozcestník

Doprava – Terminál Riegrova - studie

Prověřovací studie dopravního terminálu Riegrova

Aktualizováno dne 14. 8. 2019

Město Šlapanice, DPMB a Kordis JMK mají zájem na sloučení, případně přemístění stávajících zastávek autobusů, trolejbusů do jedné polohy. Jedná se především o nevhodně umístěné zastávky autobusů na ulici Brněnská a  Nádražní/Brněnská. Město Šlapanice nechalo zpracovat prověřovací studii sloučení zastávek v poloze ulice Riegrova.

Prověřovací studie jako koncepční materiál slouží k rozvaze města o vhodném umístění zastávek, případném vybudování terminálu na ulici Riegrova. Prověřila možné umístění sloučených zastávek trolejbusu, autobusu v poloze ulice Riegrova s důrazem na současné prověření veřejných prostranství v této lokalitě. Prověřovací studie prokázala možné umístění terminálu, navrhuje nicméně další prověření umístění zázemí terminálu v poloze u stávajícího žel. nádraží. Studie navrhla úpravu dopravní závady na komunikaci Riegrova, spočívající v nevhodně umístěných kříženích ulic Riegrova, Hřbitovní a Na Poříčí. Dále studie navrhuje nový výrazný veřejný prostor v poloze u nábřeží Říčky nebo také odsunutí a rozšíření chodníků na ulici Riegrova s efektem zpřehlednění napojení ulice Komenského na Riegrovu. Je určena jako podklad k dalšímu rozhodování města.

Termín

08/2018

Dokumenty

ZPĚT NA Doprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top