Rozcestník

Doprava – Rekonstrukce silnice Šlapanice - Brno-Slatina

Aktualizováno dne 23. 9. 2020

Projekt realizuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK). 

SÚS JMK zahájila přípravu opravy krajské komunikace mezi Brnem-Slatinou a Šlapanicemi. V září 2019 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace opravy silnice. V rámci přípravy byla vyhodnocena zastávka MHD Šlapanice, Hraničky jako nevyužívaná. Nevede k ní žádná komunikace pro pěší, v blízkosti se nenachází frekventované lokality ani objekty a využití cestujícími je zanedbatelné. Po dohodě s městem Šlapanice proto bude zastávka Hraničky zrušena.

Projektová dokumentace je zpracována, předpokládá se vydání stavebního povolení během zimních měsíců 2020/2021. Podmínkou je vymístění sloupů trolejbusového vedení, což Dopravní podnik města Brna předpokládá rovněž během zimního období. 

K realizaci rekonstrukce by dle informací SÚS JMK mohlo dojít nejdříve v roce 2021, v závislosti na finančních prostředcích JmK.

Pozn.: Most přes dálnici D1 není součástí opravy silnice mezi Brnem a Šlapanicemi. Bude se opravovat v rámci rozšíření dálnice D1 na trojpruh, údaje z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvádí rok 2025. 

Termín

Předpoklad 2020

ZPĚT NA Doprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top