Rozcestník

Doprava – Rekonstrukce silnice Šlapanice - Brno-Slatina

Aktualizováno dne 02. 9. 2021

Projekt realizuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK). 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 24. června 2021 schválilo posílení rozpočtu SÚS JmK, díky kterému může být mimo jiné realizována i rekonstrukce silnice mezi Šlapanicemi a Slatinou. Správa a údržba silnic JmK, jež je správcem této komunikace, dokončuje projektovou dokumentaci tak, aby bylo možné opravu během srpna zahájit. Po šesti letech značného úsilí ze strany města (žádosti, jednání, apely) a občanů (žádosti, stížnosti) se tak snad konečně podaří tuto klíčovou komunikaci opravit.

Podrobnosti k dopravní uzavírce naleznete v aktualitách na webu města: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/5202-prace-na-oprave-silnice-do-slatiny-zacnou-11-zari-2021/

V březnu 2021 začala podél této komunikace výměna trolejového vedení společnosti DPMB, a.s., které bylo v havarijním stavu. Vymístění sloupů trolejbusového vedení bylo podmínkou projektové dokumentace na opravu komunikace. 

SÚS JMK připravuje opravy krajské komunikace mezi Brnem-Slatinou a Šlapanicemi. V září 2019 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace opravy silnice. V rámci přípravy byla vyhodnocena zastávka MHD Šlapanice, Hraničky jako nevyužívaná. Nevede k ní žádná komunikace pro pěší, v blízkosti se nenachází frekventované lokality ani objekty a využití cestujícími je zanedbatelné. Po dohodě s městem Šlapanice proto bude zastávka Hraničky zrušena.

Pozn.: Most přes dálnici D1 není součástí opravy silnice mezi Brnem a Šlapanicemi. Bude se opravovat v rámci rozšíření dálnice D1 na trojpruh, údaje z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvádí rok 2025. 

Termín

Předpokládané zahájení 11. září 2021

Předpokládaná délka omezení 3 měsíce

Zhotovitelé:

STRABAG a. s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA
Tovární 3
CZ - 620 00 Brno

Fotografie

ZPĚT NA Doprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top