Rozcestník

Doprava – Nová železniční zastávka Šlapanice

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Aktualizováno dne 16. 7. 2019

Projekt Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice realizuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Město Šlapanice tak nemusí mít aktuální informace.

V roce 2014 byla provedena projektová příprava SŽDC, město vyjednalo umístění zastávky u Brněnských polí.  

Stavba je svým charakterem rekonstrukcí stávající železniční trati. Cílem je mimo jiné zlepšení jízdního komfortu zkrácením jízdních dob, vybudování nové železniční zastávky ve Šlapanicích u Brněnských Polí a rekonstrukce železniční stanice pro potřeby osobní dopravy, zvýšení komfortu cestujících pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně osob cestujících s malými dětmi a objemnými zavazadly), vybudování informačního systému a zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy instalací nového traťového zabezpečovacího zařízení.

V pátek 14. prosince 2018 byla otevřena nová železniční zastávka ve Šlapanicích u sídliště na Brněnských Polích. Investorem celé stavby je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), stavba je spolufinancována z Operačního programu dopravy (OPD2).

Zastávka se jmenuje „Šlapanice zastávka“. K dispozici jsou dvě bezbariérová nástupiště, ke druhému z nich povede podchod. Od 14. prosince 2018 je v provozu pouze nástupiště u koleje č. 2, ve směru jízdy do Brna, kolej vpravo. Vlaky se křižují na trati tak, aby zastavily u tohoto nástupiště dle jízdního řádu.

Podchod a nástupiště u koleje č. 1 byly dokončeny 26. března 2019. Od 27. března 2019 vlaky jezdí dle jízdního řádu bez výluky (pozn. nadále pokračuje velká vlaková výluka v Brně). 

Další informace naleznete na webu https://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-projektu/op-doprava/brno-slatina-blazov._cile.html  

Prezentace z jednání ZM: https://www.youtube.com/watch?v=kx6ZbqprBWc&list=PLAbL0DLrNtoAVzsDfCogD7qdQblH8Lrg3&index=7 

Termín

Zahájení stavby březen 2018

Otevření zastávky 14. 12. 2018

Dokončení stavby 26. 3. 2019

Cena

Přibližně 40 milionů korun

Fotografie

ZPĚT NA Doprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top