Rozcestník

Doprava – Dopravní značení

Aktualizace pasportu dopravního značení

Aktualizováno dne 14. 8. 2019

Cílem změn v dopravním značení bylo aktualizovat jeho stav se současným zlepšením podmínek na komunikacích ve městě.

Hlavní důvody pro změny dopravního značení:

 • aktualizace dopravního značení na komunikacích III. tříd a místních komunikacích
 • zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
 • zvýšení bezpečnosti chodců
 • zajištění průjezdu vozidel IZS po všech komunikacích bez rozdílu tříd městem Šlapanice
 • systematizace a legalizace stání vozidel na místních komunikacích
 • snaha o snížení nehodovosti na území našeho města

Aktualizace pasportu dopravního značení mimo jiné zahrnuje:

 • obnovu vodorovného značení přechodů včetně komunikací III. třídy
 • doplnění tzv. rocbindy (červený pruh zlepšující brždění) před přechodem na ul. Brněnská a Jiříkovská a zvýraznění bílou klikatou čárou V12e (upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost) před přechodem u parku
 • doplnění svislých značek u přechodů a použití fluorescenčního podkladu pro lepší viditelnost
 • umístnění dvojitého zrcadlo větších rozměrů u podjezdu železničního mostu
 • doplnění hranic křižovatky u Alberta a křižovatky Brněnská x Čechova
 • výhybny na ulici Nádražní pro bezpečné míjení s velkými vozidly
 • zavedení nových jednosměrných ulic části města


V červenci 2018 vydal odbor dopravy veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Realizace byla zahájena v srpnu 2018. Vodorovné dopravní značení bude ještě doplněno 12. 9. 2018 o tyto části: parkovací místa na parkovišti ul. Těsnohlídkova, na parkovišti při vjezdu do sídliště Brněnská, na parkovišti u hřbitova, vyznačení zákazu stání v některých částech na ul. Bezručova z důvodu lepšího vjezdu do garáží, vyznačení zákazu stání na ul. Jiráskova  a ul. Švehlova u vyústění chodníčků z hřiště Jiráskova; ostatní je již realizováno.

Termín

Realizace zahájena v srpnu 2018.

Dokumenty

ZPĚT NA Doprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Doprava
 • Místní komunikace
 • Školství
 • Veřejná prostranství
 • Životní prostředí
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top