Rozcestník

Životní prostředí – Zavedení door-to-door systému

Šlapanicko - zavedení door-to-door systému

Aktualizováno dne 05. 1. 2023

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro další výrobu, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Kontakty:

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
IČ: 04379322
telefon: 533 304 213
e-mail: info@dsoslapanicko.cz 

ZPĚT NA Životní prostředí

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top