Rozcestník

Životní prostředí – Svoz odpadů

MESOH (motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství)

Aktualizováno dne 30. 8. 2021

Systém svozu tříděného odpadu od domů byl ve městě zaveden proto, že od roku 2024 nebude možné umísťovat využitelný (vytříditelný) odpad na skládky. Třídění odpadu od tohoto roku bude nutné. Město Šlapanice tedy tento systém zavedlo jako další možnost jak třídit odpad. Díky výběru z více možností bude třídění odpadů pro občany snazší a pohodlnější.

Od října 2017 provádíme svoz vytříděných složek odpadu (papír a plast) od domácností formou pytlového sběru. Po dobu roku 2018 běželo ověřovací období, které nám poskytlo ucelenou informaci o produkci odpadu ve městě a jeho třídění, následně jsme podnikli další úpravy nakládání s odpady ve městě.

Kalendář svozu pytlového odpadu: https://www.slapanice.cz/komunalni-odpad/svozovy-kalendar 

Změny ve svozu odpadů v roce 2019: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/3800

Termín

10/2017 – současnost

ZPĚT NA Životní prostředí

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top