Rozcestník

Životní prostředí – Následná péče o zeleň v roce 2023

Následná péče o zeleň 2023

Aktualizováno dne 05. 3. 2024

Předmětem projektu je následná péče o výsadby, výchovné a opravné řezy mladých výsadeb. Tato péče bude realizována osobou, která je profesně způsobilá provádět zahradnické úkony.

Pro tuto péči město vybralo společnost bud'green s.r.o.

Město na tento projekt zažádalo o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.

 

Název dotačního programu:              Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023

Celkové výdaje projektu:                   221 127 Kč

Dotace JMK:                                          60 000 Kč

Spoluúčast města:                              161 127 Kč  

 

Kontaktní osoba:

Luděk Migdau

Správa nemovitostí města Šlapanice, s.r.o.
Lidická 316/28, 664 51 Šlapanice
telefon: +420 725 404 100
e-mail: migdau@snms.cz 

Termín

Průběh roku 2023

Zhotovitelé:

buďgreen s.r.o.

Jinačovice 264, 664 34 Jinačovice

IČ 07000502

ZPĚT NA Životní prostředí

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběr zhotovitele
Realizace
Uzavření
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top