Rozcestník

Životní prostředí – Biokoridor Puštor - Zlámaniny

Realizace prvku ÚSES – lokální biokoridor Puštor – Zlámaniny

Aktualizováno dne 07. 1. 2020

 

Projekt byl realizován za využití dotace Státního fondu životního prostředí a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Na následnou péči v roce 2019 byla využita dotace Jihomoravského kraje.

Lokální biokoridor Puštor – Zlámaniny byl vytvořen v roce 2014. Celková délka je 1 525 m, šířka 15 – 28 m. Tvoří jej dva zatím oplocené pozemky (důvodem oplocení je ochrana čerstvé výsadby proti poškození). Výsadba je přerušená pravidelnými průchody pro pohyb zvěře a pro průjezd zemědělské techniky. Biokoridor tvoří výsadba cca 300 stromů - jabloně, slivoně, hrušně, třešně, mirabelky, duby, lípy, habry, javory apod., dále pak 1 350 keřů. Výsadba byla provedena na založeném travnatém pásu. Cílem je zvýšit biodiverzitu v intenzivně zemědělsky obhospodařované a téměř bezlesé krajině, rozrušit souvislou plochu polí a poskytnou bezpečné životní zázemí místní fauně. Koridor má plnit i rekreační funkci pro občany Šlapanic. Koridor je napojen na stávající přírodní prvky. V biokoridoru probíhá průběžná údržba zeleně, náhrada uhynulých stromů a keřů novými, pravidelné kontroly oplocení a jeho opravy, údržba travnatého pásu a pravidelná zálivka s cílem co nejrychlejšího dosažení bezúdržbového stádia. Tyto práce provádí společnost KAVYL, spol. s r. o. Přibližně v roce 2022 (dle aktuálního stavu zeleně) bude oplocení odstraněno a pás vzrostlé zeleně se stane přirozeným prvkem krajiny. Již nyní biokoridor poskytuje zázemí pro pobyt zvěře, ptáků, plní funkci zadržování vody, protierozní a v budoucnu i funkci větrolamu. Také jej už nyní využívají občané Šlapanic k procházkám.

Termín

Realizace biokoridoru 2014

Následná péče do roku 2025

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Veronika Rašovská

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 333
e-mail: rasovska@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Životní prostředí

STAV PROJEKTU

Zahájení
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top