Rozcestník

Životní prostředí – Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice

Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice

Aktualizováno dne 19. 12. 2022

                  Norway Grants – SFŽP ČR                                                                  Nalezený obrázek pro logo sfžp

 

Městu Šlapanice se podařilo získat dotaci z Programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" podporovaného z Norských fondů 2014 - 2021.  

Dotace bude využita na zpracování adaptační strategie, která stanoví přístup k problémům souvisejícím se změnou klimatu a identifikuje vhodná adaptační či mitigační opatření.

Součástí zpracovávané strategie je také Plán krajiny - analýza krajiny v okolí   města   Šlapanice   a  návrh   jejího   optimálního   prostorového uspořádání,   založený   na   komplexním   posouzení   krajinně-ekologických, kulturních, socioekonomických a územně-technických vlastností krajiny pro horizont roku 2050.  

V rámci výběrového řízení "Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice" byl vybrán dodavatel ASITIS s.r.o.

 

Název operačního programu:       "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" - výzva "Oslo"         

Číslo projektu:                                  3194100009

Celkové výdaje projektu:                 1 187 519,00 Kč

Dotace Norské fondy:                         908 452,03 Kč

Dotace SFŽP:                                       160 315,07 Kč

Spoluúčast města:                               118 751,90 Kč

 

Průběh realizační části projektu

V rámci projektu budou postupně zpracovány tři části strategie: analytická, návrhová a implementační + akční plán.

 

Důležité odkazy:

 • stránky Státního fondu životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy
 • stránky Ministerstva financí České republiky: www.norskefondy.cz
 • oficiální stránku Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org.

Termín

Realizace: 6/2021 - 4/2024

Analytická část projektu:

6. 12. 2021         Úvodní jednání se zhotovitelem strategie

28. 2. 2022         1. jednání pracovní skupiny k Adaptační strategii města Šlapanice

4. 4. 2022           Pracovní schůzka zhotovitele se zástupci Českého svazu včelařů, základní organizace Šlapanice, Myslivecké společnosti Šlapanice u Brna a Moravského rybářského svazu, z.s. PS Šlapanice

28. 4. 2022         2. jednání pracovní skupiny k Adaptační strategii města Šlapanice (proj. analytické části projektu)

4. 5. 2022           1. projednání výstupů analytické části projektu s veřejností

20. 5. 2022         Podepsán předávací protokol k analytické části projektu

Návrhová část projektu:

25. 5. 2022         Přednáška zhotovitele strategie na téma "Klimatická změna" pro 8. - 9. třídy ZŠ Šlapanice 

27. 6. 2022         3. jednání pracovní skupiny k Adaptační strategii města Šlapanice (proj. návrhové části projektu)

10. 8. 2022         Představení návrhové části AS na změnu klimatu města Šlapanice zástupcům Českého svazu včelařů, zákl. org. Šlapanice, Myslivecké společnosti Šlapanice u Brna, Moravského rybářského svazu, z.s. PS Šlapanice, zástupci Bonagra a.s. aj. 

10. 8. 2022         4. jednání pracovní skupiny k Adaptační strategii města Šlapanice (proj. návrhové části projektu)

22. 8. 2022         Podepsán předávací protokol k návrhové části projektu 

7. 9. 2022           2. projednání výstupů návrhové části s veřejností 

5. 10. 2022         5. jednání pracovní skupiny k Adaptační strategii (proj. Akčního plánu)    

Implementační část + Akční plán

2. 11. 2022         3. projednání výstupů projektu s veřejností ONLINE, záznam (Youtube.com)

2. 11. 2022         Předložení oznámení koncepce dle §10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje 

22. 11. 2022       Předání kompletního díla zhotovitelem a převzetí objednatelem

Dle rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 13. 12. 2022 bude nyní "Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Šlapanice" posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Veronika Rašovská

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 333
e-mail: rasovska@slapanice.cz

Zhotovitelé:

ASITIS s.r.o.

Vážného 10, 621 00 Brno
IČO 07836686

Fotografie

ZPĚT NA Životní prostředí

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Žádost o dotaci
Výběr zhotovitele
Realizace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Doprava
 • Místní komunikace
 • Školství
 • Veřejná prostranství
 • Životní prostředí
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top