Školství – Pavilon C - kuchyň

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon C, kuchyň

Aktualizováno dne 17. 7. 2019

Cílem projektu rozšíření kuchyně při ZŠ Šlapanice je zabezpečit nové prostorové nároky vzniklé v souvislosti s rozšířením počtu výdejních míst, a tím i počtu strávníků, stejně jako zlepšení stávajícího nevyhovujícího prostorového komfortu v kuchyni. 

Přístavba rozšiřující kuchyni byla navržena v severozápadní části pozemku ZŠ Šlapanice a bezprostředně navazuje v úrovni 1.NP na stávající provoz kuchyně. Rozšíření kuchyně navazuje na stávající objekt. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu v místě svažitého terénu ve směru k ZŠ. Z pohledu uličního se stavba jeví jako jednopodlažní. 1.PP je viditelné ze zahradního pohledu a je zapuštěno z větší části pod terénem.

Na realizaci projektu má město přislíbenou dotaci z Ministerstva financí.

Pro realizaci stavby "Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon C (kuchyň)" byl vybrán vítězný uchazeč společnost IDPS s. r. o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno.

Níže jsou přiloženy vizualizace rozšíření školní kuchyně.

Termín

Město Šlapanice má pravomocné stavební povolení pro provedení stavby. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je druhá polovina roku 2019. Nová školní kuchyně s jídelnou bude připravena pro žáky v září roku 2020.

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top