Školství – Pavilon C - kuchyň

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon C, kuchyň

Aktualizováno dne 12. 9. 2019

Cílem projektu rozšíření kuchyně při ZŠ Šlapanice je zabezpečit nové prostorové nároky vzniklé v souvislosti s rozšířením počtu výdejních míst, a tím i počtu strávníků, stejně jako zlepšení stávajícího nevyhovujícího prostorového komfortu v kuchyni. 

Přístavba rozšiřující kuchyni byla navržena v severozápadní části pozemku ZŠ Šlapanice a bezprostředně navazuje v úrovni 1.NP na stávající provoz kuchyně. Rozšíření kuchyně navazuje na stávající objekt. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu v místě svažitého terénu ve směru k ZŠ. Z pohledu uličního se stavba jeví jako jednopodlažní. 1.PP je viditelné ze zahradního pohledu a je zapuštěno z větší části pod terénem. Níže jsou přiloženy vizualizace rozšíření školní kuchyně.

Na realizaci projektu má město přislíbenou dotaci z Ministerstva financí.

Pro realizaci stavby "Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon C (kuchyň)" byl vybrán vítězný uchazeč společnost IDPS s. r. o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno.

Termín

Realizační firma zahájila stavební práce ve čtvrtek 8. 8. 2019. Nová školní kuchyně s jídelnou bude připravena pro žáky v září roku 2020.

Cena

Vysoutěžená cena za stavbu pavilonu C je 29.916.980 Kč s DPH.

Fotografie

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Válková

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
číslo kanceláře: 116
telefon: 533 304 330
e-mail: valkova@slapanice.cz

Ing. Jaroslav Leplt

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 399
e-mail: leplt@slapanice.cz

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top