Školství – Pavilon C - kuchyň

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon C, kuchyň

Aktualizováno dne 25. 3. 2019

Cílem projektu rozšíření kuchyně při ZŠ Šlapanice je zabezpečit nové prostorové nároky vzniklé v souvislosti s rozšířením počtu výdejních míst, a tím i počtu strávníků, stejně jako zlepšení stávajícího nevyhovujícího prostorového komfortu v kuchyni. 

Přístavba rozšiřující kuchyni byla navržena v severozápadní části pozemku ZŠ Šlapanice a bezprostředně navazuje v úrovni 1.NP na stávající provoz kuchyně. Rozšíření kuchyně navazuje na stávající objekt. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu v místě svažitého terénu ve směru k ZŠ. Z pohledu uličního se stavba jeví jako jednopodlažní. 1.PP je viditelné ze zahradního pohledu a je zapuštěno z větší části pod terénem.

Na realizaci projektu má město přislíbenou dotaci z Ministerstva financí.

Níže jsou přiloženy vizualizace rozšíření školní kuchyně.

Termín

Město Šlapanice má pravomocné stavební povolení pro provedení stavby. V současné době město Šlapanice připravuje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je druhá polovina roku 2019. Nová školní kuchyně s jídelnou bude připravena pro žáky v září roku 2020.

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top