Rozcestník

Školství – Odborné učebny ZŠ

Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice

Aktualizováno dne 21. 7. 2020

Předmětem projektu je modernizace stávajících odborných učeben Základní školy Šlapanice. Řešenými učebnami je učebna fyziky, chemie, přírodopisu, jazyková učebna I a jazyková učebna II. V rámci projektu je řešeno i zavedení konektivity dle specifických pravidel do odborných učeben a revitalizace venkovního prostranství spojené s výsadbou nové zeleně. Uvedené učebny už jsou v rámci školy vybudovány, předmětem projektu je jejich celková modernizace a dovybavení novými moderními výukovými pomůckami, které výuku výrazně zefektivní a zkvalitní. Součástí modernizace těchto učeben je i vybudování nových kabinetů fyziky, chemie, přírodopisu a jazykové učebny I.

Na realizaci projektu město získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Výběrová řízení na stavební práce a dodávky jsou dokončena, s vybranými dodavateli je podepsaná smlouva. Stavební práce provádí firma Elektro Plus Brno, přístroje a pomůcky dodává firma Toka a.s., nábytek firma VWR International s.r.o., konektivitu zajišťuje firma C SYSTEM CZ a.s.

Termín

Modernizované učebny jsou připraveny pro žáky od začátku školního roku 2019/2020.

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Fotografie

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top