Školství – Odborné učebny ZŠ

Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice

Aktualizováno dne 11. 7. 2019

V rámci realizace projektu dojde k modernizaci pěti odborných učeben v budově ZŠ Šlapanice tak, aby se jednalo o moderní vybavené učebny orientované na výuku fyziky, chemie, přírodopisu a výuku cizích jazyků. Dále dojde k modernizaci kabinetů fyziky, chemie, přírodopisu a jazykové učebny I. Díky této modernizace vzniknou prostory se zázemím odpovídající dnešnímu standardu.

Na realizaci projektu má město přislíbenou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Výběrová řízení na stavební práce a dodávky jsou dokončena, s vybranými dodavateli je podepsaná smlouva. Stavební práce provádí firma Elektro Plus Brno, přístroje a pomůcky dodává firma Toka a.s., nábytek firma VWR International s.r.o., konektivitu zajišťuje firma C SYSTEM CZ a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Hana Válková, e-mail: valkova@slapanice.cz

Termín

Stavební práce byly zahájeny na konci června letošního roku. V průběhu srpna se budou dodávat ostatní dílčí části (přístroje a pomůcky, nábytek a konektivita). Mmodernizované učebny budou připraveny pro žáky na začátku školního roku 2019/2020.

ZPĚT NA Školství

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top