Rozcestník

Popis projektů

Městský park

Park slouží jako důležitý veřejný prostor, jehož výjimečnost spočívá v poloze v blízkosti centra města a v přímé návaznosti na přírodní památky Andělka a Čertovka. Postupnou rekonstrukcí dojde k revitalizaci zeleně, doplnění a rekonstrukci zpevněných ploch a schodiště, obnově stávajících pěšin, které budou obohaceny rekreačními vyhlídkovými stezkami a několika vyhlídkovýmí terasami. Dále bude doplněno vybavení a mobiliář. Nevyhovující hudební altán bude nahrazen novou moderní stavbou. Došlo k demolici objektu bývalé "šatlavy" a dojde také k odstranění budovy "bistra", na uvolněném místě vyroste nový objekt městské knihovny s restaurací a kavárnou a sociálním zázemím pro návštěvníky parku.

Etapy úprav městského parku:

I. etapa - dokončena
II. etapa
Zbourání šatlavy - dokončena
Knihovna/kavárna v parku

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top